Publicerat 

Lokalbokning och uthyrning

För uthyrning av våra lokaler

Det finns möjlighet att hyra våra lokaler, vilka är Skårekyrkan och vår sommargård Solliden, för privata tillställningar.

När det gäller kyrkan så tar du kontakt med Inge Lundeteg via mail. Meddela datum, tid och i vilket syfte du vill hyra lokalerna. Ta kontakt i god tid och du får besked inom en vecka.
lokalbokning@skarekyrkan.se

När det gäller uthyrning av Solliden tar du kontakt med Martin Karlsson, pastor. Solliden kan hyras (april – september) för drogfria samlingar, utflykter och fester. Det kostar 200 kr för bokning av uteområdet och 500 kr att hyra lokalerna.

Vi har en alkohol- och drogfri miljö i våra lokaler.