Publicerat 

Lokalbokning och uthyrning

För uthyrning av våra lokaler

Det finns möjlighet att hyra våra lokaler, vilka är Skårekyrkan och vår sommargård Solliden, för privata tillställningar.

Solliden kan hyras (april – september). Det kostar 200 kr för bokning av uteområdet och 500 kr att hyra lokalerna.

När det gäller kyrkan så tar du kontakt med Inge Lundeteg via mail. Meddela datum, tid och i vilket syfte du vill hyra lokalerna. Ta kontakt i god tid och du får besked inom en vecka.
lokalbokning@skarekyrkan.se

Vi har en alkohol- och drogfri miljö i våra lokaler.