OM SKÅREKYRKAN

Välkommen till Skårekyrkan!

Skårekyrkan ligger i centrala Skåre, ca en mil norr om Karlstad och vill vara en kyrka för människor i alla åldrar och livssituationer, genom hela livet.

Skårekyrkan är en församling med cirka 300 medlemmar där gudstjänsten såväl som barn- och ungdomsarbetet och Livsnära smågrupper spelar en viktig roll. Församlingens uppdrag är att leva mitt i världen och där vill vi tillsammans berätta om den kristna tron för människor och leva som medmänniskor mitt i vår vardag. Vår kyrka bygger på många människors vilja att vara med. Annars skulle ingenting fungera. Här är det ideella krafter som är ledare i barn- och ungdomsverksamheten, som leder gudstjänster eller som målar om kyrkan när så behövs. Vill du bli medlem är du varmt välkommen att prata med någon av våra anställda om detta. Här ser du vad som är på gång i Skårekyrkan närmaste tiden.

Vår tro

Skårekyrkan vill vara en kyrka för hela livet. Där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och hela världen.

Skårekyrkan vill vara en kyrka för alla människor. I kyrkans gemenskap får vi söka Gud tillsammans och stödja varandra genom livets glädje och sorg. All vår verksamhet är öppen för alla människor och alla som vill tro är också välkomna att vara medlemmar i Skårekyrkan. Vi tror att alla människor har en erfarenhet av Gud att dela med sig av till andra. Barnen har en särskild plats i vår kyrka. Vi tror att barnen på ett äkta sätt kan ställa frågor och säga något viktigt om vad det innebär att vara Guds barn. Vi tror att tonåringars tro, värderingar och frågeställningar är särskilt viktiga att lyssna till och ha som grund för kyrkans framtid.

I Skårekyrkan erbjuds:
  • Gudstjänster
  • Dop
  • Barnvälsignelse
  • Nattvard
  • Konfirmation
  • Vigselgudstjänst
  • Själavård
  • Begravningsgudstjänst

Till vårt 150-årsjubileum skrevs en sång om hur vi önskar att vår tro ska bli synlig i vår församling. Med goa ögon, T. Strand Med goa ögon ser vi på varann. Ur detta växer en gemenskap fram, där vi har samma Far som lovat vara med oss alla da’r.

Vår historia

Skårekyrkan har en lång historia som kyrka mitt i Skåre. Här kan du läsa vår historia som sammanfattad version.