Skårekyrkan

Politikersamtal

Välkommen till ett samtal med representanter för partierna i Karlstads kommun om människovärde, visioner och hopp! Under kvällen finns möjlighet att köpa fika. Kvällen görs av Skårekyrkan och Tingvallakyrkan.

Skårekyrkan

Filmvisning – Frikyrkans historia

Frikyrkans historia har spelat en viktig roll för formandet av det svenska samhället. Hon införde den demokratiska formen i Sverige och lade en grund för kvinnans lika värde, hon har bedrivit ett omfattande social arbete, kämpat för religionsfrihet och stått för kulturell bildning. Men hennes historia har samtidigt utelämnats...

Skårekyrkan

Cafégudstjänst

kl. 11.00 Cafégudstjänst Medverkande Maja Floberg

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Kopierad!