Publicerat 

Scout

SCOUT

 

 

Varje vecka anordnar Equmenia Skårekyrkan scoutverksamhet för barn och unga i årskurs 1 och uppåt. Scouting handlar om att göra saker tillsammans och att lära sig mer om sig själv och naturen. Oftast görs detta ihop med den egna patrullen.

Gemenskap och samarbete där varje person är lika betydelsefull är viktigt inom scout. Terminsprogrammet för Skårekyrkans scouter innehåller bland annat spårningar, pysselkvällar, bakning, att hantera kniv och eld och att ta ansvar för naturen. Solliden är för det mesta utgångspunkten och varje sommar åker alla från årskurs 3 och uppåt på läger och lever friluftsliv.

Välkommen till de olika scoutgrupperna!

 

Spårarscout

För dig som går i årskurs 1-3. Vi träffas på tisdagar kl 18.00 – 19.00.

OBS! Patrullerna i spårarscout är nu fulla och vi kan tyvärr inte ta emot några nya scouter under höstterminen.

Kontaktledare:
Anna-Carin Cleve – 070 254 64 62
Viktor Zsigó – 070 540 77 28

Rådjuret program HT 2019

Pandan program HT 2019

Upptäckarscout

För dig som går i årskurs 4-6. Vi träffas på torsdagar kl 18.00 – 19.30.
Höstterminen 2019 startar den 12 september på Solliden.

Kontaktledare Knivmästaren:
Ulrika Eng – 070 321 54 09

Kontaktledare Indianen:
Ulla Berglund – 070 684 88 08

Knivmästaren-Indianen program HT 2019

Svarta Draken program ht 2019

Äventyrarscout

För dig som går i årskurs 7 och uppåt. Vi träffas torsdagar kl 19.30 – 21.00.
Startdatum för höstterminen 2019 är ännu inte klart.

Kontaktledare:
Petter Tågerud – 070 958 86 90

Utmanarscout

För dig som går på gymnasiet och uppåt.
Höstterminen 2019 startar den 5 september på Solliden.
Kontaktledare Mormors lilla guldklimp:
Helene Helgesson-Hällman – 070 306 40 95

MLG program HT 2019

Bilder från scoutverksamheten