SCOUT

Varje vecka anordnar Equmenia Skårekyrkan scoutverksamhet för barn och unga i årskurs 1 och uppåt. Scouting handlar om att göra saker tillsammans och att lära sig mer om sig själv och naturen. Oftast görs detta ihop med den egna patrullen.

Gemenskap och samarbete där varje person är lika betydelsefull är viktigt inom scout. Terminsprogrammet för Skårekyrkans scouter innehåller bland annat spårningar, pysselkvällar, bakning, att hantera kniv och eld och att ta ansvar för naturen. Solliden är för det mesta utgångspunkten och varje sommar åker alla från årskurs 3 och uppåt på läger och lever friluftsliv. I scout jobbar vi med scoutmetoden som bland annat bygger på patrullsystemet, learning by doing och friluftsliv. Här lär du dig mer om scoutmetoden.

Alla scoutledare går kursen Trygga Möten minst en gång vart tredje år.

Välkommen till de olika scoutgrupperna!

Har du frågor om scouterna i Equmenia Skårekyrkan så kontakta ansvarig ledare för respektive åldersgrupp eller kårchef Helene Helgesson Hällman.

Kontaktuppgifter:
Helene Helgesson Hällman
070-306 40 95
h.helgesson@gmail.com

Spårarscout

För dig som går i årskurs 1-3. Vi träffas på tisdagar kl 18.00 – 19.00. Information till föräldrar förmedlas via appen WhatsApp. Om du vill läggas till i gruppen så kontakta någon av ledarna i Spårarscout.
Höstterminen 2020 startar den 15 september på Solliden.

OBS! PATRULLERNA ÄR FULLA OCH VI KAN TYVÄRR INTE TA EMOT FLER NYA SCOUTER ÅK 1-3 I VÅR.

Program för:
Patrullen Bikupan, åk 1
Patrullen Ekorren, åk 2
Patrullen Rådjuret, åk 3

Kontaktledare:
Anna-Carin Cleve
070-254 64 62
annacarin.cleve@gmail.com

Upptäckarscout

För dig som går i årskurs 4-6. Vi träffas på torsdagar kl 18.00 – 19.30.

Program för:
Pandan
Knivmästaren
Svarta draken

Kontaktledare:
Johan Blomberg
076-639 73 77

Äventyrarscout

För dig som går i årskurs 7-9. Vi träffas torsdagar kl 18.00 – 19.30.

Program för:
Indianen

Kontaktledare:
Ulla Berglund
070-684 88 08

Utmanarscout

För dig som går på gymnasiet. Vi träffas på tisdagar kl 19.30 – 21.00.

Program för:
Mormors lilla guldklimp

Kontaktledare:
Helene Helgesson Hällman
070-306 40 95

Scoutmärken

Bilder från scoutverksamheten