SCOUT

Varje vecka anordnar Equmenia Skårekyrkan scoutverksamhet för barn och unga i årskurs 1 och uppåt. Scouting handlar om att göra saker tillsammans och att lära sig mer om sig själv och naturen. Oftast görs detta ihop med den egna patrullen.

Gemenskap och samarbete där varje person är lika betydelsefull är viktigt inom scout. Terminsprogrammet för Skårekyrkans scouter innehåller bland annat spårningar, pysselkvällar, bakning, att hantera kniv och eld och att ta ansvar för naturen. Solliden är för det mesta utgångspunkten och varje sommar åker alla från årskurs 3 och uppåt på läger och lever friluftsliv. I scout jobbar vi med scoutmetoden som bland annat bygger på patrullsystemet, learning by doing och friluftsliv. Här lär du dig mer om scoutmetoden.

Alla scoutledare går kursen Trygga Möten minst en gång vart tredje år.

Välkommen till de olika scoutgrupperna!

Har du frågor om scouterna i Equmenia Skårekyrkan så kontakta ansvarig ledare för respektive åldersgrupp eller kårchef Helene Helgesson Hällman.

Kontaktuppgifter:
Helene Helgesson Hällman
070-306 40 95
h.helgesson@gmail.com

Spårarscout

För dig som går i årskurs 1-3. Vi träffas på tisdagar kl 18.00 – 19.00. Information till föräldrar förmedlas via appen WhatsApp. Om du vill läggas till i gruppen så kontakta någon av ledarna i Spårarscout.

OBS! Det är många som vill vara med i scouterna hos oss. Kontakta en ledare för att se om det finns plats i en patrull.

Program för:

Kontaktledare:
Helene
070-306 40 95

Upptäckarscout

För dig som går i årskurs 4-6. Vi träffas på torsdagar kl 18.00 – 19.30.

Program för:

Kontaktledare:
Anna-Carin
070-254 64 62

Äventyrarscout

För dig som går i årskurs 7 och uppåt. Vi träffas tisdagar kl 19.15 – 20.45.

Program för:

Kontaktledare:
Ulrika
070-321 54 09

Scoutmärken

Bilder från scoutverksamheten