Om du är engagerad i vår församling eller i Equmenia Skårekyrkan kan det vara bra att själv kunna se när lokalerna är bokade dubbelkolla så att verksamheten du är ledare för inte har glömt boka lokalerna ni behöver använda.

För att få tillgång

Hör av dig till någon av våra anställda så ger de dig tillgång till kalendern som nu ligger på Google Kalender. De hjälper dig också gärna om introduktionen nedan inte var tillräckligt informativ.

Introduktion till intranätet

Här visas hur du skapar ett google-konto:
https://www.youtube.com/watch?v=pljtjOjsfxo&t=0s