Skårekyrkans styrelse väljs på årsmötet, som hålls i mars varje år. Styrelsens uppgift är att tillsammans med församlingsföreståndaren leda och planera församlingens verksamhet, arbeta med framtids- och utvecklingsfrågor, ansvara för församlingens ekonomi och fastigheter samt verkställa de beslut som tagits på församlings-  och årsmöten. Styrelsen är också arbetsgivare för församlingens anställda.

Styrelsen består av följande ledamöter:

Bo Andersson

Kassör i Skårekyrkans församling

0703295017

bobo@duse.nu

Mari Hermansson

Ordförande Skårekyrkans församling

0703946701

mari.hermansson@gmail.com

Övriga ledamöter är Birgit Echeverri, Anna Wilén, Carl-Johan Kvaldén, Stefan Bengtsson, Torbjörn Strand, Frida Lindberg, Ulrika Forsman, Bo Edvardsson och Urban Lidström.

Anställda och vice församlingsföreståndare är adjungerade.