Styrelsen

Skårekyrkans styrelse väljs på årsmötet, som hålls i mars varje år. Styrelsens uppgift är att tillsammans med församlingsföreståndaren leda och planera församlingens verksamhet, arbeta med framtids- och utvecklingsfrågor, ansvara för församlingens ekonomi och fastigheter samt verkställa de beslut som tagits på församlings-  och årsmöten. Styrelsen är också arbetsgivare för församlingens anställda.

Styrelsen består av följande ledamöter:

Anna-Carin Cleve ordförande, Bo Andersson kassör, Mari Hermansson, Birgit Echeverri, Anna Wilén, Per-Inge Lidén, Göran Forsman, Jennie Sjöberg, Carl-Johan Kvaldén, Stefan Bengtsson och Rasmus Andersson.

Anställda är adjungerade ledamöter.