Ungdomsrådet (UR)

Equmenia Skårekyrkan är en demokratisk och ideell förening och har därför en styrelse, Ungdomsrådet (UR).

I ungdomsrådet strävar vi efter stor bredd bland ledamöterna. Redan på högstadiet kan du bli ledamot. Men vi har också “gamla rävar” med många års erfarenhet. Våra möten är ofta fyllda med många idéer och mycket skratt. Tveka inte om någon i valberedningen föreslår dig som ledamot.

Ungdomsrådet (UR) möts en gång i månaden för att diskutera nya idéer, kolla läget i verksamhetsgrupperna och fatta beslut om ekonomi och framtidsplanering. Att sitta i UR är en merit att skriva i CV när du söker jobb. Här jobbar vi med konkret föreningsdemokrati.

Markus Andersson

Ordförande Equmenia Skårekyrkan

073 027 47 65

elmackan@gmail.com

Tanja Halvardsson

Kassör i Equmenia Skårekyrkan

Övriga ledamöter är Hilma Kristensson, Frans Lindberg, Melker Johansson, Rasmus Andersson och Emma Frylmark.
Församlingens anställda är adjungerade och ofta med på mötena liksom en representant för församlingens styrelse.

Föreningen Equmenia Skårekyrkan kan du påverka både som ledamot i UR, men också genom att gå på föreningens årsmöten där du som medlem har rösträtt.

Vi har korta beslutsvägar i vår förening så den som vill kan lyfta en tanke eller ett behov på ledarsamlingar eller direkt med någon i UR.
Det kan handla om inköp av scoutmaterial, ekonomiskt bidrag till projekt, kurser, läger med mera.

Hör gärna av dig till oss om du har idéer eller några funderingar.

Kontaktuppgifter

Equmenias allmänna mejladress, equmenia@skarekyrkan.se

Markus Andersson

Ordförande Equmenia Skårekyrkan

073 027 47 65

elmackan@gmail.com