Ungdomsrådet

Equmenia Skårekyrkan är en demokratisk och ideell förening och har därför en styrelse, Ungdomsrådet (UR). De möts en gång i månaden för att diskutera nya idéer, kolla läget i verksamhetsgrupperna och fatta beslut om ekonomi och framtidsplanering.

Ordförande är Jonas Haglund, 070-310 86 62, mail.
Kassör är Rasmus Andersson.
Övriga ledamöter är Göran Forsman, Jonathan Cleve, Viktor Tillman, Alva Bäckström, Tage Gantelius, Johan Larsson, Anton Berglund, Markus Andersson, Tobias Karlsson och Ludwig Almer.
De anställda är med på mötena i mån av tid.

Hör gärna av dig till oss om du har idéer eller några funderingar.