Publicerat 

Ungdomsrådet

Equmenia Skårekyrkan är en demokratisk och ideell förening och har därför en styrelse, Ungdomsrådet (UR). De möts en gång i månaden för att diskutera nya idéer, kolla läget i verksamhetsgrupperna och fatta beslut om ekonomi och framtidsplanering.

Ordförande är Ludwig Leckström.
Kassör är Markus Andersson.
Övriga ledamöter är Petter Tågerud, Göran Forsman, Maria Lidén, Jonathan Cleve, Viktor Tillman, Alva Bäckström, Tage Gantelius och Anton Berglund.
De anställda är med på mötena i mån av tid.

Hör gärna av dig till oss om du har idéer eller några funderingar.

Equmenia Skårekyrkans senaste årsmöte hölls den 8 mars 2017 och nedan kan du se handlingarna från mötet samt Equmenia Skårekyrkans stadgar.

Årsmötets protokoll Verksamhetsberättelsen

Resultat- och balansräkning Revisionsberättelsen

Equmenia Skårekyrkans stadgar