Ska’ut Region Öst 2020-2021, inställt

Logga för Skaut

På grund av rådande omständigheter kommer inte Ska’ut-kursen i Region Öst att bli av läsåret 2020-2021.

De som anmält sig har fått information och kommer bjudas in igen nästa läsår.

Mer information finns på Ska’uts hemsida.