Bli medlem

Gudstjänst


Att bli medlem i Equmeniakyrkan Smålandsstenar är ett sätt att visa tillhörighet. Att få stöd och ge stöd, att bära och bli buren. Att söka och möta Gud tillsammans med andra. Det är ett aktivt steg och beslut som var och en själv tar.

Vi vill bli fler!

Det är själva grundtanken med att vara kyrka. Vi finns inte till för oss själva. Vi delar tro med varandra. Vi vill nå människor med det kristna budskapet och vägleda dem till en personlig tro på Jesus Kristus. Equmeniakyrkan består av 700 församlingar och finns i hela Sverige.

Gudstjänst

Följ med och se!

Gudstjänst


Är Jesu uppmaning till människor han träffar när han vandrar runt i Galliléen. I en tid när det finns ett växande andligt intresse i vårt land och kyrkan funderar på hur man ska svara upp mot detta är det intressant att lägga märke till. Här handlar det inte om argument, kramp och övertalning. Det handlar bara om vänner som talar med vänner. Det handlar om att peka vidare mot Honom och säga: Följ med och se! Bilda dig en egen uppfattning! Ge honom en chans! Ingen människa kan ge tron till någon annan, hur mycket vi än vill. För det räcker inte med att betrakta på avstånd, det räcker inte att höra andra berätta. Man måste själv följa med och se, för att äventyret ska öppna sig…

Gudstjänst

Vill du bli medlem i Equmeniakyrkan Smålandsstenar?

Grunden för medlemskap är att du personligen tror på Jesus Kristus som din Herre och frälsare. Vill du följa Jesus i din tro på honom, är du varmt välkommen som medlem i vår församling. Tag kontakt med vår pastor & föreståndare Leslie Ron, så får du veta mer om församlingen och vad det innebär att vara medlem i Equmeniakyrkan.

Leslie Ron