Ge en gåva

Ge en gåva

Vår församling är beroende av frivilliga gåvor och regelbundet givande. Vi verkar lokalt i vårt samhälle, ute i världen och i enskilda individers liv. Vår kyrka är en plats dit alla är välkomna att fira gudstjänst, få själavård, ta del av gemenskap och undervisning. Därför behöver vi en stabil ekonomi.Din gåva gör skillnad!

Du kan ge din gåva på något av följande sätt:

 • Bli månadsgivare. Du ger pengar månadsvis via autogiro från ditt bankkonto. Det månadsbelopp du bestämmer kan sedan styras till olika ändamål och fördelning inom Equmeniakyrkan t.ex. församling, mission i andra länder, mission i Sverige, equmenia, pastorsutbildning, regionen. Anmälningsblankett finns på följande länk: http://equmeniakyrkan.se/manadsgivare 
 • Via kyrkoavgiften. Du styr den kyrkoavgift som du betalar i din skatt till Equmeniakyrkan och din församling. Ändringar och anmälan tar sin början från årsskiftet och på det som är anmält sista oktober året före. Anmälningsblankett finns på följande länk: http://equmeniakyrkan.se/kyrkoavgiften/
 • Kollekt. Du kan givetvis också lämna din gåva vid våra gudstjänster och kyrkkaffe.
 • Swish. Det går även att Swisha din gåva till församlingen direkt med mobilen till
  nr: 123 494 17 20.
 • Minnesgåva – Högtidsgåva: Vill du hedra minnet av en bortgången? Vill du uppvakta någon som fyller år? Sätt in din gåva på församlingens bankgiro 488-0225. Ange på talongen vad din gåva avser.
 • Via aktieutdelning. Genom att skänka din aktieutdelning till Equmeniakyrkan behöver du inte betala kapitalskatt. Din gåva ökar då i värde med 40 procent. Skänker man utdelningen eller delar av den till en ideell organisation blir det en skattefri gåva. En hundralapp som skulle gett dig 70 kronor efter skatt, blir då 100 kronor för vår organisation som är skattebefriad. http://equmeniakyrkan.se/173945-2/
 • equmenia Smålandsstenar: Du kan ge din gåva till equmenia:s bankgiro: 5044-8307.
 • Equmeniakyrkan centralt: Vill du ge en gåva till Equmeniakyrkans centrala arbete eller specifika projekt kan du hämta information om tillvägagångssätt på följande länk: http://equmeniakyrkan.se/ge-en-gava-nu/
 • Via testamente. Det viktiga är att förmedla sin vilja på ett enkelt och tydligt sätt. Ofta uppkommer det ändå en del frågor i samband med testamenten. Önskar du hjälp med detta kontakta församlingens kassör. http://equmeniakyrkan.se/testamente/

Vi tackar för Din gåva!

Ge en gåva