Historik församlingen

Historik församlingen

I februari 1877 kommer predikanten P Larsson från Halmstad till Fållinge Skyttegård och en väckelse bryter ut. Den 16 maj bildas Fållinge lilla Missions- och Arbetsförening.

1879 bildas Smålandsstenars Friförsamling. Friförsamlingen omfattade möten och söndagsskola. Första nattvardsfirandet hölls i Bränne den 24 april.

Till hösten 1879 står Fållinge missionshus färdigt med stora salen, 150 sittplatser och även en lägenhet med två rum och kök. Detta var f.ö. det första i Västbo härad. Byggmästare var Gustaf Johansson och missionsvännerna själva byggde sitt första tempel vilket kallades Elim.

1883 begärde tolv medlemmar utträde ur församlingen och bildade egen församling, Plymouth-bröderna.

1884 hade medlemsantalet vuxit från 11 det första året till 55.

1903 behövde församlingens sydliga del en lokal att samlas i. Man beslöt därför att bygga ett missionshus i Kalsetström vilket invigdes i november.

12 december 1906 predikar P.P Waldenström i Fållinge missionshus.

10 oktober 1909 bildas Smålandsstenars kristliga ungdomsförening. 22 medlemmar i starten

1913 byggs nytt missionshus på V. Järnvägsgatan i Smålandsstenar. Tomten skänktes av E. Fridström. Missionshuset omfattade en större och en mindre sal, predikantbostad samt bostadsrum och kök för vaktmästaren. Invigning 30 november.

1919 brinner missionshuset i Kalsetström ner. Av olika anledningar blev det ingen uppbyggnad av detta missionshus utan fram till år 1923 hölls möten och söndagsskola i Skeppshults skola. Nya stadgar upprättas och av Friförsamlingen och Arbetsföreningen bildas Smålandsstenars Missionsförsamling på ett ordinarie församlingsmöte den 27 oktober och vid påföljande årsmöte blev sammanslagningen ett faktum.

1923 byggs Skeppshults Missionshus. Byggmästare var S. Larsson, Tånnö. Byggnaden inrymde en större och en mindre samlingssal samt kök. Här fanns också bostadsrum och kök för vaktmästare.

1927 firar församlingen 50-års jubileum. 122 medlemmar. I söndagsskolan undervisas 200 barn av 15 lärare och ungdomsföreningen har 50 medlemmar.

1934 gjordes en tillbyggnad av missionshuset i Smålandsstenar.

1936 hålls invigningshögtid för sommarhemmet.

1939 bildades en grupp som kallades VP ”Våra pojkar” och riktade sig till pojkar i åldern 9-12 år. Gruppen tillkom då det visade sig svårt att hålla kvar pojkarna i söndagsskolan tills de skulle börja i juniorföreningen.

1941 Missionshuset i Smålandsstenar renoveras. 

1942 ändrades namnet till Missionskyrkan både i Smålandsstenar och i Skeppshult.

1948 Församlingens söndagsskolarbete utgjorde det första mer påtagliga samarbetet med Sionförsamlingen. Ur ett protokoll detta år talas det om att lärarmöte hölls tillsammans. 

Omkring 1950 börjar man hålla gemensamma möten, Svenska Kyrkan, sionförsamlingen och missionsförsamlingen.

1956 startades under hösten Missionskyrkans Hornmusikkår. Detta år påbörjades även renovering av Missionskyrkan i Skeppshult med bl.a. urgrävning av källare.

Under Pingsthelgen 1957 skedde återinvigning av Missionskyrkan i Skeppshult efter omfattande renovering. Byggnaden inrymde även lokaler för ungdomsarbete och söndagsskola i källarlokalen liksom f.d. vaktmästarbostad i övre plan.

1957 SMU omorganiseras till SMU-scout, -junior och -senior med ett ungdomsråd i ledningen vars förste ordf. var Eric Thelin.. Mottot är ”För Kristus och församlingen”. VP kompletteras med VF ”Våra flickor”.

1964 Läggs förslag om att bygga ny kyrka i Smålandsstenar.

1966 inköptes tomt i Smålandsstenars centrum för uppförande av ny Missionskyrka.

1969 innebar start för de ekumeniska bönesamlingarna på tisdagar för Svenska Kyrkan, Sionförsamlingen och Missionskyrkan.

28 oktober 1970 fattades beslut om byggande av ny kyrka.

I september 1971 togs första spadtaget för ett nytt kyrkbygge. Arkitekt var A. Berglund, Värnamo och huvudentreprenör Sjöbergs Byggnadsfirma, Långaryd.

24 September 1972 hölls den sista gudstjänsten i den gamla Missionskyrkan. Efteråt följde ett fackeltåg till nya missionskyrkan, där en andaktsstund hölls på innergården.

3-5 november 1972 invigs den nya Missionskyrkan.

1977 Församlingens 100-års jubileum. Medlemsantalet var nu 181.

1972 Nya kyrkan invigs 3-5 november. Invigning förrättades av missionssekreterare Lars Lindberg och distriktssekreterare Gunnar Jacobsson. Vidare deltog pastor Rudi Josefsson, Värnamo, församlingens pastor, kör och musikanter samt sångsolisten Sten Neiker, Arvika. Kostnaden för den nya kyrkan uppgick till 1,4 milj.