Historik om Tre Björkar

Historik Tre Björkar

Den 10 oktober 1909 bildades Smålandsstenars kristliga ungdomsförening. Denna förening kom att bli bidragande till byggande av ett sommarhem i Fållinge.

14 maj 1935 väcktes frågan om att bygga ett sommarhem vid ett föreningsmöte. Mötet fattade beslut om att under 1936 uppföra ett sommarhem och den 31 maj 1936 hölls invigningshögtid. Kostnaden för sommarhemmet uppgick till 5.128:76.

1937 hölls aftonbön varje lördag 20.30 och offentliga möten med sång och musik på söndagar 16.00 och onsdagar 20.00.

1940 Sommarhemmet antecknas som evakueringsplats. Ransoneringen hotar serveringen. Verksamheten kunde dock fortsätta oinskränkt. Medlemsantalet i föreningen var 38 st.

1945 görs ritningar för tillbyggnad av Thure Pettersson. Byggmästare Thelin får uppdraget att bygga.

Lagom till 10-års jubileét 1946 kunde en tillbyggnad av samlingssalen invigas den 12 maj.

1954 skedde omfattande markarbeten på tomten, då även en ny brunn grävdes. Detta år kunde man i lokaltidningen läsa ett reportage om sommarhemmet som började med texten:
”I Fållinge backar har Smålandsstenars missionsförsamlings ungdomar sitt vackra sommarhem. Utmärkande för platsen är de vackra gamla hängbjörkarna och bakgrunden av mäktig storskog och i motsatta hållet Fållinge gröna leende gärden.”

1956 kom namnet Tre Björkar till genom en namntävling utlyst av ungdomsföreningen. Det segrande namnförslaget var inlämnat av Ingrid André. Två namnskyltar tillverkas av Skeppshults Cykelfabrik och placeras vid ingången. 

1966 Förslag om en SMU-”kåta” presenterades och uppfördes av SMU-are i Hulegårdsskogarna. 

1967 Valborgsmässofirande med vårbrasa vid Tre Björkar. 

1969 friköptes och avstyckades tomten, som arrenderats av Villstads pastorat, kostnad 4.200:-. En av de tre björkarna faller under en storm i september.

1984 På försök anordnas glassbar på Tre Björkar. Tonåringarna delar på ansvaret. Detta år utökades även verksamheten genom att ett mötestält placerades på idrottsplanen i vilket tre veckors allsångskvällar genomfördes.

1986 den 31 maj firades 50-årsjubileum med historiska tillbakablickar och framtidsversioner. Medverkande bl.a. Värnamo missionsförsamlings musikkår, Rudi Josefsson, Kören och Ungdomskören och Charlotte Höglund med kompgrupp.

2007 den 23 april utsattes tre Björkar för brand och hela byggnaden förstördes.

2007 den 30 maj vid församlingsmöte var mötets mening att Tre Björkar borde återuppbyggas

2008 den 11 juni togs beslut vid församlingsmöte att återuppbygga ett nytt sommarhem. En byggnadskommitté valdes med Per Haskel, Anders Bäckegård, Katarina Hjalmarsson, Mats Svensson, Mattias Nyström och Reide Mårtensson.

2008 den 9 november togs första spadtaget för det nya bygget vid en samling på Tre Björkar.

2009 den 3 februari göts den stora plattan för byggnaden. Byggnadsyta 144 m2 + 34 m2 förråd, 40 m2 loft och 34 m2 källare. Beräknad kostnad ca. 3,2 milj. + frivilligt arbete ca. 3.500-4.000 tim. 

2010 den 30 april återupptas den gamla traditionen med kaffeservering efter Valborgsmässofirandet vid domarringarna.

2010 den 2 maj Invigningsgudstjänst kl. 15.00 med stor tårtbuffé.

Historik Tre Björkar