Konfirmation

Konfirmation


Du som börjar 8:an (eller är äldre), är välkommen till konfirmationsläsning. Vi har sedan många år ett gemensamt konfirmandarbete med Pingstförsamlingen i Smålandsstenar. Kontakta vår pastor Leslie Ron.

Konfirmation


Vi erbjuder en konfirmation som tar tonåringars djupa funderingar på allvar. En konfirmation som talar på ett begripligt sätt om tro- och livsfrågor. En konfirmation som uppmuntrar tonåringar till ett socialt engagemang.

Konfirmation


Vi läser över veckosluten och avslutar med 3-4 dagars läger t.ex. på Missionsbåten Shalom på Ostkusten, innan det är dags för konfirmation.

Konfirmation

Konfirmation

Konfirmation


En bra konfirmation:

  • Utmanar ungdomar att ta ansvar för andra människor och för vår planet.
  • Är tydlig med den kristna tron men respekterar andra synsätt.
  • Handlar om upplevelser, handling och gemenskap.
  • Inspirerar ungdomar att själva komma fram till vad de tror och tycker.
  • Har en öppen dialog med konfirmandernas föräldrar.
  • Inkluderar alla, oavsett om man tror och oavsett om man är döpt.
  • Kan bli det bästa en människa gör i sitt liv.
Konfirmation