Mötesplatser

Mötesplatser

Vår resa i livet är kantad av platser för möten. Möten med andra människor, möten med de människor som kommer i vår väg. Möjligheter till gemenskap. Möten som passerar flyktigt eller ger vänner för livet. Men resan är även fylld av möten med mig själv och allt jag bär på. Möten med mina egna tankar och känslor. Och ibland i korta glimtar, möten med Gud. Heliga möten som får mig att ana att jag inte är alldeles ensam…

Vi erbjuder möjlighet att delta i våra aktiviteter och mötesplatser i mindre grupper och samlingar. Se information i vår kalender här på hemsidan och i vårt programblad Kyrknytt. Vår verksamhet är öppen för alla. För mer information kontakta församlingens pastor Leslie Ron.

Öppen kyrka

”Öppen Kyrka”

”Öppen Kyrka” är vårt integrationsarbete. Här träffas vi för att samtala, skapa kontakter, fika och hjälpa de nyanlända in i samhället. Ibland åker vi på utflykt och upplever våra omgivningar tillsammans. Det är viktigt att många svenskar och svenska familjer finns med, så att det blir en bra integration. Vi träffas en gång i veckan. Se aktuell annonsering. Det är positivt och stimulerande att möta nya människor. ”Öppen Kyrka” är en energikälla som ger mersmak. Välkommen med du också!

Öppen kyrka

Samtalsgrupp/ bönegrupp

Bibeln talar om att församlingen är Kristi kropp. Det måste betyda att vi alla är viktiga, ja faktiskt oumbärliga, i församlingen. I samtalsgruppen hjälps vi åt att upptäcka vilka vi är som medlemmar i Kristi kropp. Här ligger en av församlingens stora hemligheter! 

I vår församling finns det flera samtalsgrupper i olika åldrar. Grupperna består av 3-10 personer som regelbundet möts till bön, bibelstudium och samtal om kristen tro och liv. Samtalsgruppen är ett sammanhang där vi kan få våra andliga behov tillgodosedda. Den är också en stödjande gemenskap där vi kan dela vardagliga bekymmer och glädjeämnen. En viktig funktion i gruppen är att vi där kan hjälpa varandra att upptäcka de gåvor som vi alla bär på. Där kan vi också få och ge stöd och uppmuntran. I samtalsgruppen kan vi visa omsorg om varandra, vår församling och vår kyrka.

Bibelstudier

I olika sammanhang erbjuds fördjupningshelger, bibelstudier i församlingen och bibelskola tillsammans med andra församlingar. Tag kontakt med församlingens pastor Leslie Ron för mer information om aktuella samlingar och studier under terminen. Välkommen!

Ekumenisk bön

Vi har varje vecka ekumenisk bön som alternerar månadsvis mellan församlingarna i Smålandsstenar. Vi möts gemensamt för bön, stöd och uppmuntran. För tid och plats se aktuellt program.

Mötesplatser

Dagledigträffar

Ingen är för gammal och ingen för ung för att vara med på dagledigträff. Samlingarna bygger mycket på gemenskap och medverkan från någon i vår närmiljö. Det är viktigt för alla äldre att kunna träffas, samtala och fika tillsammans. 

En onsdag i månaden med start 15.00 erbjuder vi de som är lediga en stunds gemenskap kring ett väldukat kaffebord. Dessutom brukar vi lyssna till ett varierande program som kan bestå av sång och musik, föredrag eller kanske en reseskildring. Till våren brukar vi ofta göra en utflykt. Välkommen med!

Ansvarsgrupp/ vaktmästargrupp

I församlingen har vi ansvarsgrupper som hjälps åt att ansvara för de praktiska sysslorna i församlingen. Varje grupp har ansvar två veckor i taget. Under tiden hjälps man åt med att vara gudstjänstvärd, ordna serveringen efter gudstjänsten, skotta snö och att städa m.m. Ansvarsgrupperna är ett fint sätt att vara med och bidra i församlingen samtidigt som man får nya vänner och en andlig gemenskap.