Mötesplatser

Mötesplats


Vår resa i livet är kantad av platser för möten. Möten med andra människor, möten med de människor som kommer i vår väg. Möjligheter till gemenskap. Möten som passerar flyktigt eller ger vänner för livet. Men resan är även fylld av möten med mig själv och allt jag bär på. Möten med mina egna tankar och känslor. Och ibland i korta glimtar, möten med Gud. Heliga möten som får mig att ana att jag inte är alldeles ensam…

Vi erbjuder möjlighet att delta i våra aktiviteter och mötesplatser i mindre grupper och samlingar. Se information i vår kalender här på hemsidan och i vårt programblad Kyrknytt. Vår verksamhet är öppen för alla. För mer information kontakta församlingens pastor Leslie Ron.

Samtalsgrupp/ bönegrupp

Den lilla gruppen är ett sätt att skapa nära relationer och plats att fördjupa sin tro. Målet är en kristen vardagsgemenskap till vilken även den som söker en tro är välkommen med sina frågor. En grupp brukar bestå av 4-12 personer och man träffas regelbundet, ofta hemma hos varandra.

I vår församling finns det flera samtalsgrupper i olika åldrar, som regelbundet möts till bön och samtal om kristen tro och liv. Samtalsgruppen är ett sammanhang där vi kan få våra andliga behov tillgodosedda. Den är också en stödjande gemenskap där vi kan dela vardagliga bekymmer och glädjeämnen. En viktig funktion i gruppen är att vi där kan hjälpa varandra att upptäcka de gåvor som vi alla bär på. Där kan vi också få och ge stöd och uppmuntran. I samtalsgruppen kan vi visa omsorg om varandra, vår församling och vår kyrka.

Träffarna kan se olika ut, men brukar ofta börja med lite småprat eller fika. När man sedan går »laget runt« får var och en under några minuter möjlighet att säga något om sin livssituation och eventuellt lägga fram något böneämne. Utifrån Bibeln eller något annat material förs samtal och diskussioner, innan kvällen avslutas med en sång eller bön.

Har du frågor eller önskar vara med i en samtalsgrupp, kontakta församlingens pastor Leslie Ron.

Samtalgrupp bönegrupp

Ekumenisk bön

Vi har varje vecka ekumenisk bön som alternerar månadsvis mellan församlingarna i Smålandsstenar. Vi möts gemensamt för bön, stöd och uppmuntran. För tid och plats se aktuellt program.

Ekumenisk bön

Bibelstudier

I olika sammanhang erbjuds fördjupningshelger, bibelstudier i församlingen och bibelskola tillsammans med andra församlingar. Tag kontakt med församlingens pastor Leslie Ron för mer information om aktuella samlingar och studier under terminen. Välkommen!

Ansvarsgrupp/ vaktmästargrupp

I församlingen har vi ansvarsgrupper som hjälps åt att ansvara för de praktiska sysslorna i församlingen. Varje grupp har ansvar två veckor i taget. Under tiden hjälps man åt med att vara gudstjänstvärd, ordna serveringen efter gudstjänsten, skotta snö och att städa m.m. Ansvarsgrupperna är ett fint sätt att vara med och bidra i församlingen samtidigt som man får nya vänner och en andlig gemenskap.

Ansvarsgrupp vaktmästargrupp

”Öppen Kyrka”

”Öppen Kyrka” är vårt integrationsarbete. Här träffas vi för att samtala, skapa kontakter, fika och hjälpa de nyanlända in i samhället. Ibland åker vi på utflykt och upplever våra omgivningar tillsammans. Det är viktigt att många svenskar och svenska familjer finns med, så att det blir en bra integration. Det är positivt och stimulerande att möta nya människor. ”Öppen Kyrka” är en energikälla som ger mersmak. Välkommen med du också!

För närvarande är det färre med nyanlända i vårt samhälle. Verksamheten ligger därför på sparlåga en tid. Vi återkommer när behov och efterfrågan uppstår. Vi har också en facebooksida ”Öppen Kyrka” Smålandsstenar” där du kan kontakta oss eller se om något nytt är på gång.

Öppen kyrka

Eftermiddagsfika i Equmeniakyrkan

Samlingarna bygger mycket på gemenskap, fika och ibland medverkan från någon i vår närmiljö.

En onsdag i månaden erbjuder vi de som är lediga en stunds gemenskap kring ett väldukat kaffebord. Dessutom brukar vi lyssna till ett varierande program som kan bestå av sång och musik, föredrag eller kanske en reseskildring. Till våren brukar vi ofta göra en utflykt. Välkommen med!

Se aktuell annonsering i kalendern på hemsidan och i programbladet Kyrknytt.

Mötesplats