Regler för uthyrning

Uthyrning Tre Björkar

En alkohol och drogfri miljö

Equmenia och Equmeniakyrkan Smålandsstenar verkar och står för en alkohol och drogfri miljö. Detta innebär att alkohol och droger ej får brukas på Tre Björkar. Lättöl eller cider med motsvarande alkoholhalt ses som måltidsdryck som ej innefattas i ovanstående. Rökning är inte tillåten.

Uthyrning Tre Björkar

Tre Björkar är Equmeniakyrkan och equmenia i Smålandsstenars ”aktivitetshus”. Genom vår verksamhet på Tre Björkar vill vi bidra till en positiv miljö och värdegrund för barn och ungdomar i vårt samhälle. Ändamålet med byggnaden är i första hand att vara en bas för församlingens barn- och ungdomsverksamhet och under sommarhalvåret även en samlingslokal för gudstjänster, cafékvällar och andra sammankomster arrangerade av församlingen.

Uthyrning Tre Björkar

Den som hyr

Den som hyr lokalen är ansvarig för att den brukas på ett sätt som inte gör åverkan på byggnad, övrig anläggning, inventarier, lekplats eller utemiljö. Skulle mot förmodan så ske skall detta anmälas till uthyraren och ersättning för skadan bekostas av hyresgästen.

Uthyrning Tre Björkar

Drift- och skötselinstruktioner finns i särskild pärm i köket. Där finns instruktioner för eldning i kamin, ljudanläggning, belysning, städning mm. Där finns även speciella instruktioner för övernattning. Den som övernattar förbinder sig att följa anvisningar beträffande funktionstest av brandlarm, information om utrymning och maximalt antal sovande på loftet.

Uthyrning Tre Björkar

Lek- och aktivitetsplats

Vi har haft ambitionen att skapa en lek- och aktivitetsplats för hela familjen, tillgänglig för alla. Ser du något som behöver åtgärdas eller innebär en risk vill vi att du rapporterar detta till oss. Använd gärna lekplatsen men glöm ej att ha översyn över hur den används. All lek sker på egen risk.

Uthyrning Tre Björkar

Städning

Hyresgästen skall efter användande städa, diska, tömma sopor och återställa Tre Björkar på ett fullgott sätt enligt framtagen städanvisning. Bord, stolar, porslin m.m. skall ställas åter på den plats där det stod.

Välkommen! Vi hoppas att ni här på Tre Björkar skall få en stund av avkoppling och härlig gemenskap. Equmeniakyrkan och equmenia i Smålandsstenar

Uthyrning Tre Björkar

Bokningar

Bokning och förfrågningar sker via Anders Bäckegård tel 070-679 83 61 eller backegard@telia.com

Uthyrning Tre Björkar