Samarbete – Ekumenik


Ordet Equmenik används ofta för samarbete mellan kyrkor men betyder ordagrant “ det som rör hela världen“. Så ser vi på vårt uppdrag. Vi vill vara en kyrka som arbetar lokalt på hemmaplan här i Smålandsstenar men också berör hela världen.

Mer som förenar – än som skiljer oss åt

Att samverka och arbeta tillsammans med andra kyrkor och troende kristna, i Sverige som internationellt, är en del av Equmeniakyrkans identitet. I Smålandsstenar har vi en fin gemenskap mellan de olika kyrkorna. Det är mer som förenar oss än vad det är som skiljer oss åt. Vårt samarbete med Svenska Kyrkan, Pingstkyrkan och Allianskyrkan i Broaryd och Burseryd fungerar mycket bra och det växer och fördjupas allt mer. Varje Tisdagsmorgon träffas församlingarna i Smålandsstenar för bön och bibelläsning. En fin tradition sedan många år tillbaka. Under året samarbetar kyrkorna på olika sätt: konfirmationsläsning, genom tonårsarbetet “Hemma”, ekumeniska helgen, där vi bjuder in
intressanta talare, fördjupningshelg, valborgsmässofirande, “Öppen Kyrka” och flera gemensamma Gudstjänster under året.