Tillsammans i bön och förbön

Bön och förbön

Bön är samtal med Gud. Ett sätt att öppna sig för Gud, att tala med och lyssna in Gud. Vi tror att Gud lyssnar när vi ber och att bön gör skillnad. Många människor världen över ber. I bönen får vi lämna över allt som bekymrar och oroar oss, men vi får också tacka Gud för allt som är gott och bra. Bön är direktkontakt med Gud. 

Genom bön till Gud kan vi också hjälpa varandra. Bibeln uppmanar oss att be för varandra och genom förbön bära varandras bördor och själva bli föremål för andras omsorg. Vi får bära varandra i bön och bli burna i bön. 

Om du vill ha förbön: för dig själv eller för något eller någon annan, kan du ringa eller skicka ett mail till vår pastor leslie.ron@equmeniakyrkan.se

Det du skriver har bara församlingens pastor tillgång till och han har tystnadsplikt. Om du vill att pastorn tar med och ber för ditt böneämne i söndagens gudstjänst skriver du detta i ditt mail. Vill du vara anonym anger du det särskilt. Vi tror att Gud hör bön när vi ber i Jesus namn.

Gemensam bön: Vi har varje vecka ekumenisk bön som alternerar månadsvis mellan församlingarna i Smålandsstenar. Vi möts gemensamt för bön, stöd och uppmuntran. För tid och plats se aktuellt program.

Bön och förbön