Vad vi tror på

Vad vi tror på


Vi tror på en treenig kärleksfull Gud som på ett naturligt sätt vill vara en del av våra liv. Vi tror att den helige Ande är en hjälpare och tröstare i vardagens liv. Tillsammans med den kristna kyrkan över hela världen bekänner vi oss till Jesus Kristus som Herre och Frälsare, så som Bibeln berättar. Vi tror att bibeln är inspirerad av Gud och en vägledning för livets olika situationer. Vi vill föra den övertygelsen vidare, både genom församlingens arbete i Smålandsstenar och genom mission i andra länder.

Vad vi tror på


Equmeniakyrkan i Smålandsstenar vill vara en gemenskap med Jesus i centrum. Vi vill inbjuda till en öppen gemenskap med utrymme för mångfald och olikhet i uppfattningar. Vi tror att olika sätt att tolka Bibeln kan göra gemenskapen rikare. Equmeniakyrkan vill vara en fri och öppen kyrka: Fri i sin inbjudan till alla att ta ställning till och tolka kristen tro, öppen för hela det mänskliga livets mångfald och behov.

Vad vi tror på


Jesus rörde sig bland människor, mötte deras behov och längtan. Så vill vi även att vår församling fungerar. Människor som mötte Jesus fick ett större perspektiv på livet och sig själva. Att ha en utåtriktad hållning handlar om att fokusera på uppdraget, ha tilltro och ett engagemang utanför sitt eget. Vi utmanas att ta ansvar för oss själva och världen omkring oss. Att vara människa handlar om att vara medmänniska. Att vara riktad mot något eller någon utanför sig själv. Den som ser andra, ser nya möjligheter!

Vad vi tror på