Välkommen till Tre Björkar!

Tre Björkar

Aktivitetshuset Tre Björkar

Tre Björkar är Equmeniakyrkan och Equmenia i Smålandsternars ”aktivitetshus”. Tre Björkar ligger i Fållinge, 2 km utanför samhället. Genom vår verksamhet på Tre Björkar vill vi bidra till en positiv miljö och värdegrund för barn och ungdomar i vårt samhälle.

Tre Björkar


Byggnaden är i första hand en bas för församlingens barn- och ungdomsverksamhet och under sommarhalvåret även en samlingslokal för gudstjänster, cafékvällar och andra sammankomster arrangerade av församlingen.

Tre Björkar

Till glädje för bygden

Vi önskar att Tre Björkar skall få vara en plats som är till glädje för vårt samhälle. Lokalerna erbjuds för uthyrning till kurser, födelsedagskalas o.s.v. när lokalerna inte används för församlingens aktiviteter. Detta under förutsättning att församlingens policy och regler följs (se policy för uthyrning).

Tre Björkar

Lek- och aktivitetsplatsen Tre Björkar!

Lekplatsen ligger i direkt anslutning till Tre Björkar, tillgänglig för alla. Vi har haft ambitionen att erbjuda barn och ungdomar möjlighet till utomhuslek med lekredskap i en härlig skogsmiljö.

Tre Björkar


Genom bidrag från LEADER har vi kunnat iordningställa ”Smålandsstenars bästa lekpark” i skogsslänten nedanför Tre Björkar. Vi hoppas att lekplatsen skall vara ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. 

Välkommen till Tre Björkar!

Tre Björkar