Vår vision

Vår vision

Equmeniakyrkan Smålandsstenar

Equmeniakyrkan är en ny kyrka med en 200 årig historia. Tre kyrkosamfund med rötterna inom svensk frikyrklighet ville forma något nytt, och gick samman 2011 för att bli Equmeniakyrkan. Den nya kyrkan består av drygt 650 församlingar. Tillsammans med miljarder kristna över hela världen tror vi på Jesus Kristus.

Equmeniakyrkan Smålandsstenar vill ge rum för livet mitt i ett samhälle av människor, med olika tro och livssyn. Vi vill vara en öppen kyrka – som du är varmt välkommen att vara med i. Här erbjuds en gemenskap med Gud och en omsorg om varandra där alla människor är viktiga med sina likheter och olikheter. Vi vill erbjuda en plats där människor i alla åldrar kan känna sig trygga, älskade och delaktiga.

Vår församling inbjuder till olika mötesplatser för gemenskap och eftertanke, men också engagemang för att forma ett bättre samhälle. Sång, musik och friluftsliv har en viktig plats i vår gemenskap. Du är varmt välkommen med dina funderingar, din längtan och ditt liv!

Equmeniakyrkan Smålandsstenar

Tro är relation

Vi vill vara en gemenskap med omsorg om hela människan. Kristen tro är relation – med Gud men också med sig själv och andra. Att vara kristen är att höra samman med andra kristna. Kristen tro är inte bara en tro för själen utan för hela livet.

Tro är relation

Församlingens mål

Equmeniakyrkan och equmenia i Smålandsstenar vill hjälpa människor att:
– Komma till tro
– Växa i tro
– Leva i tro
– Dela sin tro

Komma till tro

Vi vill nå människor med det kristna budskapet och vägleda dem till en personlig tro på Jesus Kristus. Till våra samlingar är alla välkomna. Kyrkan vill vara en öppen kyrka med högt i tak. En kyrka där människan kan få söka sig fram till en tro på Jesus Kristus. En kyrka där människan får ställa sina frågor till livet, medmänniskor och Gud.

Komma till tro

Växa i tro

Vi vill ge människor möjlighet att upptäcka och växa i tron på Jesus Kristus. Till kyrkan får vi komma med vår tro, våra tvivel, vår längtan och våra frågor. Vi vill vara en tillväxtplats där vuxna, ungdomar och barn kan få sina behov tillgodosedda till ande, kropp och själ. Vi vill ge möjlighet att växa i gemenskap med varandra och Jesus.

Växa i tro

Leva i tro

Equmeniakyrkan Smålandsstenar vill vara hela livets kyrka. Vi vill möta den längtan vi alla delar av tro, hopp och kärlek med budskapet om Jesus Kristus. Tro i handling kan vara att vi ska älska varandra, ta hand om jorden vi bor på och inte göra oss själva eller någon annan illa.

Leva i tro

Dela sin tro

Vi vill ha en tydlig roll i samhället och inom vårt närområde, en positiv kraft som förmedlar kristna värderingar. Mission förutsätter både frihet att dela sin tro och full respekt för människors frihet att själva välja tro och att leva efter sin inre övertygelse. Vår värld behöver mer frihet för människor att tro.

Dela sin tro