Vår församling och vision

Gemenskap Equmeniakyrkan Smålandsstenar

Equmeniakyrkan Smålandsstenar

Equmeniakyrkan är en ny kyrka som bildats genom att de tre kyrkorna Missionskyrkan, Baptistkyrkan och Metodistkyrkan har gått samman. Den nya kyrkan består av 700 församlingar. Tillsammans med miljarder kristna över hela världen tror vi på Jesus Kristus.

Equmeniakyrkan vill ge rum för livet mitt i ett samhälle av människor med olika tro och livssyn. Vi vill vara en öppen kyrka – som du är varmt välkommen att vara med i. Här erbjuds en gemenskap med Gud och en omsorg om varandra där alla människor är viktiga med sina likheter och olikheter. Vi vill erbjuda en plats där människor i alla åldrar kan känna sig trygga, älskade och delaktiga.

Vår församling inbjuder till olika mötesplatser för gemenskap och eftertanke, men också engagemang för att forma ett bättre samhälle. Sång och musik har en viktig plats i vår gemenskap. Du är varmt välkommen med dina funderingar, din längtan och ditt liv!

Vår vision

Vi vill möta den längtan vi alla delar av tro, hopp och kärlek med budskapet om Jesus Kristus. Vi vill vara en tillväxtplats där vuxna, ungdomar och barn kan få sina behov tillgodosedda till ande, kropp och själ. Vi vill ha en tydlig roll i samhället och inom vårt närområde, en positiv kraft som förmedlar kristna värderingar.

Vi vill nå människor med det kristna budskapet och vägleda dem till en personlig tro på Jesus Kristus. Till våra samlingar är alla välkomna. Kyrkan vill vara en öppen kyrka med högt i tak. En kyrka där människan kan få söka sig fram till en tro på Jesus Kristus. En kyrka där människan får ställa sina frågor till livet, medmänniskor och Gud.

Till kyrkan får vi komma

En varm gemenskap

Vi vill vara en gemenskap med omsorg om hela människan. Kristen tro är relation – med Gud men också med sig själv och andra. Att vara kristen är att höra samman med andra kristna. Kristen tro är inte bara en tro för själen utan för hela livet.

Församlingens mål

Equmeniakyrkan och equmenia i Smålandsstenar vill hjälpa människor att:
– Komma till tro
– Växa i tro
– Leva i tro
– Dela sin tro