Equmeniakyrkan Söderhamn

Publicerat 


Vi är ganska vana Herrens välsignelse, den aronitiska välsignelsen, men vi vill dela med er också denna vackra och uråldriga bön, ur Hashkivenu, och be den över dig. Må du i den finna skydd, tröst och stillhet även i coronatider.

Vi är ganska vana Herrens välsignelse, den aronitiska välsignelsen, men vi vill dela med er också denna vackra och uråldriga bön, ur Hashkivenu, och be den över dig. Må du i den finna skydd, tröst och stillhet även i coronatider.

Läs mer >>