Equmeniakyrkan Söderhamn

Publicerat 


Idag är internationella urfolksdagen – och vi vill uppmärksamma och inte glömma det ens i coronatider som dessa (bilderna är från ”En dag i Sápmi/Saepmies utkant” i februari om någon tycker att vi är lite för nära varann eller för talrika).

Världen blir aldrig riktigt hel igen förrän alla djupa sår från åratal av kolonialt förtryck, exploatering, systematisk rasism, förakt mot naturen och brott mot världens urfolk får konfronteras, bemötas, försonas, i den mån det ännu är möjligt återställas och ersättas, för att sedan börja att läka.

Närmast till hands är givetvis samerna, i vår egen landsdel, i södra Saepmie, som var samisk långt före den någonsin var svensk.

Vi vill ropa efter rättvisa. Det finns mycket kvar att önska. Vissa framsteg har gjorts. Girjasdomen är ett välkommet delsteg längs resans gång, men det finns mycket kvar att önska. Vi kräver att Sverige omedelbart ska ratificera ILO-169, FN:s urfolkskonvention. Vi önskar också att samerna i vår bygd och samernas hjärtefrågor får synliggöras i samhället, i debatten, i utbildningsinstanserna och i vår stad.

Equmeniagaerhkoe Åarjelmïere (Equmeniakyrkan Söderhamn) erkänner samerna som urfolk, vars land, Saepmie, inbegriper den plats vi idag samlas på. Vi sörjer det förtryck, de missförstånd och den respektlöshet som historiskt sett präglat både statens och kyrkans attityd gentemot samerna. Nu vill vi, tillsammans, verka för en bättre framtid präglad av ödmjukhet, respekt, förståelse, försoning och hopp här i Åarjelmïere i Saepmies södra utkant.

Syntolkning: Bilder från ”En dag i Sápmis/Saepmies utkant” i Equmeniakyrkan Åarjelmïere-Söderhamn tidigare i år.

Läs mer >>