ge

GE EN GÅVA

I och genom Equmeniakyrkan och Equmenia Söderhamn händer det mycket på många sätt och vis – och vi har många anledningar att vara tacksamma. All vår verksamhet möjliggörs och finansieras genom frivilliga gåvor och människor som ger av sin tid, kraft och delar med sig av sina talanger. 

Vill du också vara med och bidra? Det finns flera olika möjligheter att ge en gåva till vårt arbete. Här nedanför kan du välja vad som passar just dig bäst. Vi är mycket tacksamma för ditt bidrag och din hjälp! Den gör stor skillnad.

Kollekt, Swish, bankgiro och banköverföring

Du kan ge en gåva till Equmeniakyrkan Söderhamn (församlingen), genom bankgirobetalning, banköverföring, via Swish eller genom en kontant gåva i kollektboxen, fikakassan eller i ljusbäraren i samband med någon av våra samlingar.

Swish: 123 629 71 47

Bankgiro: 314-2791

Direktöverföring bank till bank: 30 99 26 06 (clearingnr 8103-4) 

Vill du istället ge en gåva till Equmenia Söderhamn (ungdomsföreningen) är detaljerna:

Swish: 123 380 19 58

Bankgiro: 5675-9251

Ett annat sätt att stödja Equmenia Söderhamn är genom att bli medlem i Equmenia.  

Kyrkoavgift

Genom att bli kyrkoavgiftsbetalare kan man ge 1% av sin inkomst varje år via skattsedeln till Equmeniakyrkan Söderhamn. Det kan vara ett bekvämt sätt att bidra: Det rullar på automatiskt i bakgrunden och hjälper församlingen att planera ekonomin. Kyrkoavgiften är frivillig och inte knuten till medlemskap i församlingen. Du behöver alltså själv aktivt göra ett val att ge din kyrkoavgift till din Equmeniaförsamling innan det börjar gälla. 

Är du medlem i Svenska kyrkan eller ett annat trossamfund som tillämpar obligatorisk kyrkoavgift, men vill ge kyrkoavgift till Equmeniakyrkan Söderhamn? Då kan du antingen gå ur det andra samfundet eller välja att ge dubbel kyrkoavgift. Har du frågor är du välkommen att höra av dig till vår kassör.

Särskilda insamlingar

Vissa dagar under året har vi särskilda insamlingar och så kallade ”offerdagar” då vi fokuserar särskilt på församlingens ekonomi eller specifika insamlingsändamål. Håll utkik i församlingsbladet och i nyhetsbrevet!

Uppvaktningar

Går du i funderingar på att uppvakta någon som redan har allt? Equmeniakyrkan har ett fint uppvaktningsblad. Du fyller i vem du uppvaktar och av vilken anledning, och skriver att du ger en gåva till församlingen, Equmenia eller Källvik. Gåvan ges på något av de sätt som anges ovan.

Minnesgåvor

Vill du ge en gåva till Equmeniakyrkan Söderhamn till minne av en vän eller anhörig? Du kan ge en minnesgåva via Edbergs begravningsbyrå i Söderhamn eller på något av de sätt som anges ovan. Märk gåvan ”Minnesgåva” och informera vår kassör så ser vi till att ett fint minnesblad finns tillgängligt till minnesstunden.

Månadsgivare Om du vill stödja Equmeniakyrkan mer regelbundet kan du bli månadsgivare. Vår församling heter Equmeniakyrkan Söderhamn och vårt församlingsnummer är 2032.

Kyrkoavgift Du kan betala 1% kyrkoavgift till Equmeniakyrkan. Kyrkoavgiften dras på skattsedeln och är ett bekvämt sätt att regelbundet ge pengar till församlingen.

Det finns även andra sätt att ekonomiskt stödja Equmeniakyrkans arbete i Sverige. Andra exempel kan vara att skänka aktieutdelning, delta i olika insamlingar eller att skriva testamente.