Publicerat 

Tjänster

Equmeniakyrkan i Söderhamn söker pastor och föreståndare 100%

Välkommen att söka pastors- och föreståndartjänsten hos oss i Söderhamn. Vår nuvarande pastor går i pension sommaren 2017.

Om Söderhamn
Söderhamn är en kustkommun i södra Hälsingland med en vacker skärgård, men även skogar och berg. Invånarantalet är cirka 26.000. Geografiskt har vi 5 mil till Hudiksvall, 4 mil till Bollnäs, 8 mil till Gävle och cirka två timmar med tåg till Stockholm (Ostkustbanan).

Här finns förskolor, grundskolor, kulturskola och gymnasium. Friluftslivet är väl tillgodosett liksom fritidsutbudet, som är stort, såväl sommar som vinter. Goda möjligheter finns för idrott och motion. Söderhamn har även ett rikt kulturliv med sång och musik, dans och teater som passar för alla åldrar. Söderhamn är en av Sveriges föreningstätaste kommuner.

Församlingen
Equmeniakyrkan i Söderhamn är en av flera frikyrkoförsamlingar i kommunen. Vår församling har funnits i snart 140 år och tillhör Region Mitt. Medlemsantalet är 116 och medelåldern är ca 68 år.

Ungdomsarbetet i equmenia består just nu av babysång och barnkör. Det senare är en blandning av sång och teater.

Gudstjänsten är en central del av församlingens liv. I den medverkar ofta vår kör samt solister och musiker. Deltagarna består av såväl församlings­medlemmar som vänner till församlingen.

Tisdagsträffar och öppet hus för daglediga ingår också i vår verksamhet liksom den regelbundna bönesamlingen varje vecka.

Under de senaste åren har vårt diakonala arbete medfört att ett stort antal asylsökande hittat till vår kyrka genom svenskundervisning och språkcafé. Detta arbete engagerar många av våra medlemmar men även människor utanför församlingen.

Ekumeniken i Söderhamn sker genom det gemensamma arbetet Kyrkorna i Söderhamn. Det omfattar så gott som samtliga kyrkor i kommunen.

Sommartid är vår verksamhet flyttad till vår sommargård Källvik, som ligger vackert vid Söderhamnsfjärden.

Vår vision

Vi har en längtan att komma vidare i vårt församlingsliv, att växa på djupet och bredden. Vi vill hitta nya vägar att nå ut till de boende i vår stad.  Församlingsutveckling och diakonalt arbete är något vi vill fortsätta satsa på även i framtiden.

Vi vill nå barn, ungdomar, unga familjer och nysvenskar med budskapet om Jesus Kristus och deltagande i vårt gudstjänst- och församlingsliv.

Tjänsten

Vi söker pastor som

 • har pastorsutbildning vid THS eller motsvarande utbildning, samt är ordinerad inom Equmeniakyrkan
 • skall vara församlingens föreståndare
 • bör vara en andlig ledare i såväl vägledning som undervisning
 • tycker om att arbeta med människor i olika åldrar
 • på ett utåtriktat sätt vill ta kontakt med människor i samhället
 • vill fortsätta utveckla gudstjänsten på ett sätt som lockar fler barnfamiljer och unga vuxna
 • ser både yngre och äldre som en resurs i församlingen
 • vill hjälpa vår församling att växa – till såväl antal som andlig mognad
 • vill utveckla former för gudstjänstfirandet för såväl kyrkvana som andra grupper
 • helst vill bosätta sig på orten
Vi erbjuder
 • en tillsvidareanställning
 • pastorstjänst 100%
 • bostad
Ansökan

Sista ansökningsdatum 2017-05-15. För mer information och ansökan kontakta:
vice församlingsföreståndare Jörn Delvert, 072-522 42 52

Tillträde efter överenskommelse.

Vi handlägger ansökningarna efter hand.