Våra samarbeten

”Bättre två än en” står det i Bibeln och vi är övertygade om att det är sant! Tillsammans är vi bättre och starkare. Tillsammans har vi större resurser och kan göra större skillnad. Tillsammans uppnår vi långt mer än var och en för sig. Equmeniakyrkan är en bred samarbetskyrka – det ligger i vårt DNA!

Bättre två än en…
PREDIKAREN 4:9

Kultur- och studieverksamheten i Equmeniakyrkan Söderhamn sker i samverkan med Studieförbundet Bilda.

Vi samarbetar ekumeniskt med andra kyrkor i vår bygd och omnejd genom Kyrkorna i Söderhamn, ett lokalt uttryck för det arbete som bedrivs på riksnivå genom Sveriges Kristna Råd. Här kan vi tillsammans sträva efter Kristi kyrkas synliga enhet och stärka de kristnas inbördes gemenskap i ord och handling.

Vi samarbetar med Redo som är en samlingsplats för integration, språkträning och samhällsorientering för utrikesfödda i Söderhamn. Där de förlägger onsdagsförmiddagarna till Equmeniakyrkans språkcafé.

Vi deltar i integrationskommittén vars arbete kommen leder.

Vi finns med i Nätverket för ett hållbart Söderhamn.

Vi är en del av Kyrka för FairTrade-arbetet.

Är du intresserad av att samarbeta med Equmeniakyrkan Söderhamn? Hör av dig till oss!