Våra samarbeten

”Bättre två än en” står det i Bibeln och vi är övertygade om att det är sant! Tillsammans är vi bättre och starkare. Tillsammans har vi större resurser och kan göra större skillnad. Tillsammans uppnår vi långt mer än var och en för sig. Equmeniakyrkan är en bred samarbetskyrka – det ligger i vårt DNA!

Bättre två än en…
PREDIKAREN 4:9

Kultur- och studieverksamheten i Equmeniakyrkan Söderhamn sker i samverkan med Studieförbundet Bilda.

Vi samarbetar ekumeniskt med andra kyrkor i vår bygd och omnejd genom Kyrkorna i Söderhamn (f d Söderhamns kristna samarbetsråd), ett lokalt uttryck för det arbete som bedrivs på riksnivå genom Sveriges Kristna Råd. Här kan vi tillsammans sträva efter Kristi kyrkas synliga enhet och stärka de kristnas inbördes gemenskap i ord och handling.

Kring vårt samiska arbete samarbetar vi bl a med Stiftelsen Gaaltije, Sydsamiskt kulturcentrum, Studieförbundet Bilda och Söderhamns kommun.

Kring vårt engagemang för och uppmärksammande av Kurdistan samarbetar vi med Stödkommittén för Kurdistan och Söderhamnsinitiativet.

Kring vårt arbete med regnbågsmässor och engagemang för mångfald och allas lika värde samarbetar vi med föreningen Söderhamn Pride, Svenska kyrkan Norrala-Trönö och Svenska kyrkan Söderala-Mo.

Vi är en del av God jord och det ekumeniska nätverket Grön kyrka.

Vi deltar i arbetet med #fridaysforfuture, Greta Thunbergs klimatmanifestationer, tillsammans.

Vi är en aktiv del av Kyrka för FairTrade-arbetet.

Är du intresserad av att samarbeta med Equmeniakyrkan Söderhamn? Hör av dig till oss!