Vår verksamhet

En stor del av församlingslivet i Equmeniakyrkan Söderhamn kretsar kring återkommande samlingar som är öppna för alla som vill delta

Gudstjänst

Varje söndag 11:00 (i några fall 18:00). Våra gudstjänster firas normalt i Equmeniakyrkan, men vid ekumeniska samlingar kan vi hålla till i någon av våra grannkyrkor. Sommartid firas gudstjänst på vårt sommarhem Källvik.

Sinnesrogudstjänst

En söndag varannan månad 19:30. En annorlunda gudstjänst för flera sinnen.

Barnkören Kantarellen

Läs mer här.

Tisdagsträff

Varannan tisdag (jämna veckor) 14:00. Blandat program för daglediga, med kaffe och lotteri.

Språkcafé

Varje onsdag 10:00.

Öppet Hus

Varannan onsdag (udda veckor) 13:30. Program för daglediga, intressegrupper med gemensamt fika.

Blandad kör

Körövning varannan onsdag 19:00. Ansvarig ledare: Ingrid Brammås.

Bibelsamtal och bön

Varje torsdag 10:00.

Vardagsrummet

Normalt första lördagen i varje månad kl 16-20. Vi förvandlar kyrkan till ett vardagsrum med gemenskap över generationsgränserna.

Vår ungdomsförening Equmenia Söderhamn, tidigare SMU i Söderhamn, ansvarar för församlingens verksamhet med barn och unga. Mer information om Equmenia Söderhamn och föreningens aktiviteter för barn och unga hittar du här.