Vår verksamhet

En stor del av församlingslivet i Equmeniakyrkan Söderhamn kretsar kring återkommande samlingar som är öppna för alla som vill delta

Gudstjänst

Varje söndag 11:00 (i några fall 18:00). Våra gudstjänster firas normalt i Equmeniakyrkan, men vid ekumeniska samlingar kan vi hålla till i någon av våra grannkyrkor. Sommartid firas gudstjänst på vårt sommarhem Källvik.

Sinnesrogudstjänst

Under hösten har vi sinnesrogudstjänst vid två tillfällen i Equmeniakyrkan Söderhamn och två tillfällen i Ljusne Kyrka

20 september kl. 18.00 Equmeniakyrkan Söderhamn
18 oktober kl. 18:00 Ljusne Kyrka
15 november kl. 18:00 Equmeniakyrkan Söderhamn
6 december kl. 18.00 Ljusne Kyrka

Kören

Träffas varannan vecka och sjunger under ledning av Kerstin Åkered

Övningar

13 september kl. 19.00 Equmeniakyrkan Söderhamn
27 september kl. 19.00 Equmeniakyrkan Söderhamn
11 oktober kl. 19.00 Equmeniakyrkan Söderhamn
25 oktober kl. 19:00 Equmeniakyrkan Söderhamn
8 november kl. 19:00 Equmeniakyrkan Söderhamn
22 november kl. 19:00 Equmeniakyrkan Söderhamn

Framträdanden

Tisdagsträff

Varannan tisdag (jämna veckor) 14:00. Blandat program för daglediga, med kaffe och lotteri.

Språkcafé

Varje onsdag 10:00.

Öppet Hus

Varannan onsdag (udda veckor) 13:30. Program för daglediga, intressegrupper med gemensamt fika.

Blandad kör

Körövning varannan onsdag 19:00. Ansvarig ledare: Ingrid Brammås.

Bibelsamtal och bön

Varje torsdag 10:00.

Vardagsrummet

Normalt första lördagen i varje månad kl 16-20. Vi förvandlar kyrkan till ett vardagsrum med gemenskap över generationsgränserna.

Vår ungdomsförening Equmenia Söderhamn, tidigare SMU i Söderhamn, ansvarar för församlingens verksamhet med barn och unga. Mer information om Equmenia Söderhamn och föreningens aktiviteter för barn och unga hittar du här.