Bokcirkel

Onsdag 17 januari kl.18.00 är första träffen för vår bokcirkel. Vi inleder träffarna med te och smörgås. Första träffen ges information och ni erhåller boken ”Utan tvivel” av Francine Rivers, mot en kostnad av 100 kr. Vi läser också ett stycke tillsammans ur boken före vi skiljs åt.

”Utan tvivel” tar oss med till den fantastiska berättelsen om Rut i bibeln, grundat på bibelns text men skrivet i skönlitterär form ur författarens synvinkel. Du som läsare kommer uppmuntras att Gud alltid är trofast och tar hand om sina barn.

Under de följande träffarna samtalar vi utifrån vår läsning av boken, våra egna reflektioner och tankar kring det lästa. Vi kommer också att använda och reflektera kring de spännande frågorna som finns i studie-delen av boken.

För att anmäla dig till bokcirkeln kontakt Yvonne Törnros Olsson