Café Almen

Församlingen inbjuder till trivselträffar med servering, gemenskap och varierat program den tredje torsdagen i månaden kl 13.00 -14.30.

Samlingarna inleds med kort andakt och kaffe-servering kl 13.00 och en stunds gemenskap vid kaffeborden, därefter talar dagens gäst. Intressanta gäster föreläser och berättar om skilda ämnen, se nedan aktuellt program. 

Torsdagen den 21 januari 13.00 – ”Kyrkans uppgift i tider av kris – Latinamerika och Mellanöstern”. Bertil Svensson är pastor i Equmeniakyrkan med mångårig erfarenhet av internationellt arbete. Han ger oss en inblick i läget hos våra samarbetspartner i kristider. 

Torsdagen den 18 februari 13.00  – ”Jag och min Viola!” Musikern och violasten Peter Eriksson berättar om livet i Filharmonikerna med turnéer till världens konserthus, om passkontroller, musiker och dirigenter han mött.

På grund av den rådande pandemin genomförs samlingarna i enlighet med Folkhälsomyndigheternas rekommendationer. 

För mer information kontakta pastor Johnny Jonsson.