Café Almen

Församlingen inbjuder till trivselträffar med servering, gemenskap och varierat program den tredje torsdagen i månaden kl 13.00 -14.30.

Samlingarna inleds med kort andakt och kaffe-servering kl 13.00 och en stunds gemenskap vid kaffeborden, därefter talar dagens gäst. Intressanta gäster föreläser och berättar om skilda ämnen, se kalendern, hemsidan för aktuella föreläsare.

För mer information kontakta pastor Johnny Jonsson.