En personlig hälsning

Vi är många som arbetar inom kyrkan på olika sätt som till exempel pastorer, ungdomsledare, styrelse, diakon och ledare. Vi arbetar också med olika typer av verksamheter i församlingen. Här kommer vi att dela med oss av tankar som vi går och bär på.

SAMHÖRIGHET

Det sägs om oss svenskar att vi lever i ett av de mest individualistiska länderna i västvärlden. Vi svenskar skulle därmed vara väldigt upptagna med allt som för oss själva som individer. Och mindre med det som handlar om vårt gemensamma väl och ve i samhället och världen. Under senare år har vi också hört om att vi nu lever i människans tidsålder (antropocen tidsålder, format efter ordet ”människa” på det språket.) Den nya geologiska epoken där mänsklig påverkan på jordens miljö och natur är fullt synlig och mätbar.

Om allt detta diskuteras det livligt på många håll och olika nivåer bland forskare och politiker i världen. Men under de senaste två åren har Covin 19 tagit ett fast grepp över hela världen. Dess dolda tentakler har givetvis även drabbat oss i Södertälje. Vi inser nu att vi lever alla i en enda värld. Denna farsot känner inte till, och den respekterar inte, våra gränser mellan länder och folk. 

Pandemin lär oss, om vi är öppna och vill reflektera över tillståndet i världen, att vi alla människor hör ihop på ett sätt som vi inte alltid tagit med i beräkningen. Den begränsar våra val och möjligheter som inget annat gjort under vår livstid. Pandemin har också lärt oss att människans förmåga att hantera tillvarons många utmaningar är begränsad. 

Det är nyttigt att stanna upp ibland och reflektera över var vi befinner oss och hur vi ska hantera det som händer med oss och runt omkring. I Equmeniakyrkan i Södertälje vill vi på djupet och med allvar både inse och fördjupa vår samhörighet med varandra och med andra människor i vår omgivning

Våra resurser för att fördjupa och att ge uttryck för samhörigheten ligger i vår gemenskap. En gemenskap som skapats och som fortsätter att utvecklas utifrån grundförståelsen att vi är en gemenskap i Kristus. Visst väljer vi att vara med i denna gemenskap, men ytterst sett är det inte våra egna val och åsikter som gör oss till en gemenskap. 

Det är Kristus som kallat oss samman och med honom i centrum får vi alla vara med i och med all den mångfald som vi representerar. Ett i Kristus är vårt kännetecken. Med den kraft och kärlek som utgår från Kristus blir vår samhörighet i mångfald en styrka och inte en likriktning. Den enheten i Kristus skapar trovärdighet i vårt vittnesbörd i Södertälje till människor som söker att tro, hopp och kärlek för att kunna leva med mening.

Johnny Jonsson, pastor i Equmeniakyrkan i Södertälje