INFORMATION

Södertälje Missionsförsamling, numera Equmeniakyrkan i Södertälje, drev förskola i 35 år och den fungerade mycket bra. Tyvärr lades förskolan ned den 31 juli 2023.

Skälen till nedläggningen var de ökande kraven på huvudmännen, det vill säga församlingen. I och med att församlingen drivs av ideella krafter blev de ökande kraven på huvudmännen allt svårare att uppfylla.