Kvarnbergets förskola drivs av Equmeniakyrkan Södertälje genom en särskild styrelse för verksamheten. Vi har ca 28 barn som under en stor del av dagen är indelade i mindre grupper. Yngsta gruppen består av 8 barn och två personal, mellangruppen av 12 barn och två personal, äldsta gruppen av 8 barn och en personal. Hos oss stannar både personal och barn med sina familjer länge. 

När du placerar ditt barn hos oss gäller samma regler och avgifter som hos en kommunal förskola, men du måste ställa ditt barn i Kvarnbergets förskolas egen kö. Kontakta Rektor (längre ner på sidan) för information om hur du ställer ditt barn i kö. Vi tillämpar syskonförtur. 

Vi lägger stor vikt vid läroplanens mål gällande normer och värden. Varje höst jobbar vi med barnen i ett kompistema. Beroende av barnens ålder och mognad kan det vara genom Bamses kompismaterial, genom sagor och sånger, genom dramatiseringar av olika vanliga konflikter på en förskola eller annat. 

Aktiviteter som stimulerar språkutvecklingen har stor plats hos oss genom bl. a sagoläsning, sånger, rim och ramsor, samtal och diskussioner med barnen. I projekt planerade efter barnens intressen och läroplanens mål får barnen konkreta upplevelser av nya ord och begrepp kopplade till ämnena som finns i läroplanen såsom matematik, naturvetenskap och mycket annat. 

Vi har tre olika grupprum inomhus, där materialet är anpassat efter barnens åldrar, mognad och intressen i gruppen. Vi har även ett extra stort lekrum, samt ett stort rum med familjehörna och bygghörna. Utomhus har vi två gårdar, en anpassad för de lite yngre barnen och en för de äldre. Vi går till skogen och olika lekparker med de två äldsta åldersgrupperna. 

Vi har en väl avvägd planering både för aktivitet och vila under dagen. Alla barn oavsett ålder har en lugn vilostund efter lunchen. 

Maten lagas på förskolan, mycket av maten lagas från grunden. Köket ligger mitt i förskolan och en härlig doft från matlagningen sprids varje dag före lunchtid genom förskolan. Julbuffén är något barnen varje år ser fram emot. Då äter hela förskolan vid ett långbord och barnen får själva gå och välja julmat från buffén. 

Vår vision är att varje barn hos oss ska få bästa möjliga stimulans att utvecklas efter sin egen förmåga, och efter sina egna förutsättningar. Varje barn som kommer till oss är unikt. När barnet slutar hos oss vill vi att barnet ska ha fått uppleva uppskattning just för den barnet är och vi hoppas att vi har varit med och lagt grunden till en god självkänsla och till det livslånga lärandet.

Kontaktuppgifter:
Rektor: Yvonne Törnros Olsson (klicka på namnet för att skicka e-post)
Besöksadress: Dalgatan 37
Postadress: Karlslundsgatan 2, 151 35 Södertälje
Telefon förskolan: 0768-523837           Telefon rektor: 0708-129787