Gudstjänst

Gudstjänsten är församlingens nav och genom predikan, bön, textläsning och sång får vi mötas i kyrkan och delta i Kristi gemenskap.

Vi är en församling där många olika kulturer får mötas och dela tron på Jesus Kristus. Våra olika kulturer berikar oss och vår gudstjänst, och varje vecka inbjuder vi till två gudstjänster – en på arabiska och en på svenska. I våra gudstjänster läser vi söndagens texter både på svenska och arabiska.

Våra pastorer och gästpredikanter, flertalet gånger per år, utbildar oss om Bibeln och Guds ord till människan.

Vi får nu träffas i kyrkan och det sker med fortsatta restriktioner från folkhälsomyndigheten dvs hålla avstånd, tvätta händer och stanna hemma om du har sjukdomssymtom. Du kan fortsätta att delta i gudstjänsten kl. 11.00 varje söndag genom våra Facebook-sändningar och dem hittar du här.

För att delta i den arabiskspråkiga gudstjänsten ber vi dig kontakta pastor Isac Zekry. En gång i månaden har vi gemensam gudstjänst kl 11 på arabiska och svenska.