Gudstjänst

Gudstjänsten är församlingens nav och genom predikan, bön, textläsning och sång får vi mötas i kyrkan och delta i Kristi gemenskap.

Vi är en församling där många olika kulturer får mötas och dela tron på Jesus Kristus. Våra olika kulturer berikar oss och vår gudstjänst, och varje vecka inbjuder vi till två gudstjänster – en på arabiska och en på svenska. I våra gudstjänster läser vi söndagens texter både på svenska och arabiska.

Våra pastorer och gästpredikanter, flertalet gånger per år, utbildar oss om Bibeln och Guds ord till människan.

Vi sänder gudstjänst digitalt för den som väljer att delta i gudstjänsten på det sättet. Varje söndag kl. 11.00 på Facebook och du hittar dem här.

För att delta i den arabiskspråkiga gudstjänsten ber vi dig kontakta pastor Isac Zekry. En gång i månaden har vi gemensam gudstjänst kl 11 på arabiska och svenska.