Information med anledning av Corona

Equmeniakyrkan har med anledning av Coronaviruset skickat ut information till sina församlingar. 

”Equmeniakyrkan har en extrainsatt krisgrupp med anledning av Coronaviruset sedan ett par veckor tillbaka. Equmeniakyrkans krisgrupp möts två gånger per vecka för att säkerställa informationen om corona på vår hemsida samt ta eventuella beslut som rör Equmeniakyrkans personal och församlingarna. Vid behov sammankallas gruppen med kort varsel. […] Alla tjänsteresor utomlands stoppas även för nationellt anställd personal inom Equmeniakyrkan och Equmenia med omedelbar verkan.

Då risknivån för allmän spridning är bedömd som mycket hög, vädjar vi att var och en med symptom, även milda, håller sig hemma och avstår att närvara vid samlingar i församlingar tillsvidare. Men glöm heller inte bort de i församlingen som är äldre, sjuka och ensamma och som kanske har en extra oro. Ett kort telefonsamtal kan betyda mycket!

Gudstjänster och samlingar
Equmeniakyrkan har idag ingen allmän uppmaning till församlingarna att ställa in gudstjänster och samlingar, men varje församling behöver fatta beslut efter sina förhållanden.

Nattvard
Varje församling avgör om man vill fira nattvard eller ej under en period. Det går bra att under en period välja att inte fira nattvard i församlingen. När nattvard firas rekommenderar vi att man avstår från att dricka vinet direkt ur bägaren. Nattvardstjänarna uppmanas särskilt till god handhygien i förberedandet av samt under nattvarden. Den som vill kan doppa brödet i vinet, men var då noga med att fingrarna inte doppas i vinet. Om man önskar avstå från att ta emot vinet så kan den som delar ut vinet ändå uttala orden ”Kristi blod för dig utgjutet”.

Kyrkfika och serveringar
Uppmana gärna de i församlingen som hanterar kyrkfika och annan servering att hålla extra noga handhygien. Fundera gärna en extra gång på hur ni, i er församling, gör serveringarna bäst för att minska smittspridning.

[…] 

TV-sänd gudstjänst i SVT
För de som är sjuka, har förhinder eller inte vill delta i församlingens gudstjänst nu på söndag vill vi tipsa om gudstjänsten som sänds i SVT TV2 kl 10.00 eller via SVT Play. Gudstjänsten är inspelad i Värnamo Missionskyrka, som är en av våra församlingar i Equmeniakyrkan. 
www.svtplay.se/gudstjanst  (hämtat från equmeniakyrkan.se, den 16/03/2020)

Vi vet nog alla om vad vi själva kan göra för att undvika smitta. För mer information gå till equmeniakyrkan.se/aktuellt

Missionskyrkan i Södertälje ser också till att hålla vår hemsida uppdaterad.

Gud välsigne er alla!