EQUMENIAKYRKANS KÖR

Equmeniakyrkans kör är en kör som samlar många. Man skulle kunna tro att kören är ny med tanke på att vi precis bildat den nya församlingen – Equmeniakyrkan i Södertälje. Men faktum är att Equmeniakyrkans kör har varit aktiv ett bra tag. Sångare från baptistförsamlingen och Missionskyrkokören har i flera år sjungit ihop i gemensamma högtidsgudstjänster och vid andra tillställningar.

Ung som gammal, nybörjare som professionell har varit och är med i kören. Det har sjungits en bred repertoar genom åren, allt från klassiska stycken till visor till gospelballader.

Kören övar på måndagar klockan 19.30-21.00. Kontakta körens ledare Beatrisa Hellström om du vill ha mer information.

Missionskyrkokören i Södertälje har varit aktiv sedan starten som ska ha varit någon gång på den senare häften av 1800-talet. Den tidigaste dokumenterade körledaren ledde kören från 1884 till 1889 och hette Eric Samuelsson. Sedan dess har kyrkokören haft en lång rad av körledare.

Missionskyrkokörens körledare genom åren:

Eric Samuelsson (1884-1889)

Gerda Lagerberg (1890-1897)

C.G. Karlsson (1898)

Bernhard Forslund (1899-1907)

C.J. Carlsson (1908-1917)

Victor Wredenberg (1918-1924)

Filip Hedman (1925-1947)

Martin Holm (1948-1949)

Per Albertsson (1950-1951)

Lars-Erik Andersson (1952 -1988) Mellan åren 1952-1962 vandrade körledarrollen mellan Lars-Erik Andersson och Torsten Ahlforn. Efter 1962 tog Lars-Erik över och ledde kören fram till 1988.

Leif Carlsson (1985-2016) Under 80-talet arbetade Lars-Erik och Leif tillsammans med kören. Lars-Erik satt ofta vid flygeln eller orgeln och Leif stod framför kören.

Kristina Post (1994-2004) Kristina blev vice körledare 1989 och assisterade sin far, Leif Carlsson, med kören. Emellanåt hade hon även fullt ansvar för kören. Vid Leifs död 2016 tog Kristina hand om kören fram till att Maja Hillered tog över, formellt från år 2017. Maja ledde kören under 1:a advent och julotta år 2016.

Maja Hillered (julen 2016, 2017- 2023)

2009 firade Missionskyrkokören 125 år.

Kyrkokören i Baptistförsamlingen har varit aktiv sedan början av 1900-talet och har även den haft en lång rad körledare. Under 2000-talet övergick kören mer till att vara en projektkör.

Körledarna i Baptistkyrkan har varit:

Ivar Öhlin ( – 1950-tal)

Ester Wikström (1950-talet)

Ingemar Emanuelsson (1965-85 och i projekt under 2000-talet)

Birgitta André (1986-1999)

Beatrisa Hellström (under 2000-talet)

Anna Tallberg (under 2000-talet)

Nu har de båda körerna slagits ihop då vi bildade församling tillsammans vid årsskiftet 2021. Den nya kören leddes av Maja Hillered, fram till 2023 då Beatrisa Hellström tog över ledarskapet.

Är du intresserad av att vara med i kyrkokören är du välkommen att höra av dig till Beatrisa Hellström.