Musiklek

Välkommen tillsammans med ditt barn, 3- ca 5 år, att sjunga och leka till musik. Vi lyssnar också till en kort, förenklad berättelse ur Barnens bibel mot slutet av musikstunden. Ibland sjunger vi istället en sång som förmedlar budskapet i bibelberättelsen. Vid lucia och vid påsk har vi vår musiksamling i kyrksalen där vi sjunger sånger kopplat till högtiden och på ett enkelt sätt berättar om bibelns budskap tillhörande julen/påsken.

Vi som leder aktiviteten är Beatrisa Hellström, musikledare, och Yvonne Törnros Olsson, församlingspedagog/koordinator.

Du kan komma från kl.16.00. Kl.16.30 startar vi musikaktiviteten, då behöver du och ditt barn senast vara där. Efter aktiviteten finns fika, gemenskap och tid för barnen att leka tillsammans. Vi stänger kl.17.30.

Du behöver inte anmäla dig till musiklek – välkommen!

Har du frågor? Kontakta Yvonne Törnros Olsson