Om oss

Välkommen till Equmeniakyrkan i Södertälje!

En kyrka för hela livet – där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen.

Den 1 januari 2021 gick Södertälje Baptistförsamling och Missionsförsamling ihop och bildade Equmeniakyrkan i Södertälje.

Du är välkommen!

Du är varmt välkommen till kyrkan. Oavsett om du är kristen, bara intresserad av andliga frågor, om du söker mening och något större i ditt liv, eller om du behöver en öppen och varm gemenskap — så är du välkommen!

Många möjligheter till gemenskap

Vår församling består av människor i olika åldrar och med olika bakgrund och språk, och vi möts till gemenskap i olika former. I kyrkan finns pastorer, musikledare och diakon. Du är varmt välkommen att ta kontakt med oss om du behöver prata, om du vill fråga något eller om du är intresserad av någon aktivitet.

Det finns många möjligheter att träffas i vår kyrka. Vi firar gudstjänst varje söndag kl 11.00. Det finns också en mindre samling för bön i kapellet innan gudstjänsten kl 10.15. På fredagskvällar kl 18.30 är det gudstjänst på arabiska. Under veckan finns det bibelstudier, kör för vuxna och barn, ungdomssamlingar, pensionärsträffar, språkverksamhet och mycket mer.

Vi följer restriktionerna under pandemin

Under pandemin följer vi de rekommendationer som finns för att minska smittspridningen.

Jesus säger:
”Be, så skall ni få.
Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas.”


Jesus says:
”Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be open to you.”


ا ِ ْس أ ل و ا ت ع ط ْو ا
ا ُ ْط ل ُ ُب و ا ت َ ِج ُد و ا
َُْ
”. اِق َر ُعوا ُي ْف َت ْح لك ْ