Verksamhet på arabiska

En stor del av församlingen talar förutom svenska, även arabiska eller syrianska. Därför finns det många aktiviteter som genomförs på främst arabiska. Navet är gudstjänsten som är på fredagar klockan 18.30 som framför allt samlar människor med olika bakgrund och kultur från Mellanöstern men även andra länder och kulturer. Där samlas vi för lovsång, predikningar och kyrkkaffe.

Vi har Live-sändning av gudstjänsterna på fredagar kl. 18.30. Nu har de öppnat upp för att man ska kunna delta fler. Så nu finns det möjlighet för 100 personer (vuxna inklusive barn) att vara med på gudstjänsten i kyrkan.

Samtidigt som dessa gudstjänster klockan 18.30 finns även söndagsskola och tonårssamlingar, som båda genomförs på svenska. Söndagsskola med sånger, drama och bibelberättelser och tonårssamlingarna består av bibelstudier, ungdomsgudstjänster, lekar och andra upptåg. På båda dessa samlingar är vem som helst välkommen, även om man inte talar arabiska. Dessa verksamheter samlar vanligtvis 40-50 barn och ungdomar.

I gudstjänsten varje söndag medverkar även Arabiska kören med sång och musik, som övar innan gudstjänsten börjar.

***

Förutom gudstjänsten genomförs då och då familjedagar, evangelisationsskolor och andra firanden. Till exempel har vi större fester runt jul, nyår och påsk.

Vi evangeliserar på gatorna i Södertälje centrum varje lördag. De som är med brukar träffas i kyrkan klockan 10.00 för att be tillsammans och sedan är de i centrum mellan 11-13.  

***

All verksamhet står under en och samma styrelse men på uppdrag av styrelsen finns Arabiska kommittén som brukar träffas en gång i månaden med pastorerna.

Kontakt

För att hålla dig uppdaterad om vad som händer och för att få kontakt med någon arabisktalande, gå till facebookgruppen eller kontakta vår arabisktalande pastor Isac Zekry – uppgifter hittar du här.