Sång och musik

Sång och musik i en församling är väldigt viktig. Med sång och musik kan vi uttrycka det som vi inte kan eller vågar säga. Vi får uttrycka våra känslor och det kan vara ett sätt för att uttrycka vår tro.

Sedan hösten 2020 har vi en anställd musikledare hos oss som arbetar med frågorna kring sången och musiken i vår församling.

Vi vill utveckla sången och musikens utrymme i vår verksamhet.

Vi har även påbörjat en satsning att få in mer sång i vår gudstjänster som kan sjungas på fler språk. Framför allt svenska och arabiska som är de två språken som är störst i vår församling.

Vill du veta mer? Kontakta vår musikledare Beatrisa Hellström