Sång och musik

Sång och musik i en församling är väldigt viktig. Med sång och musik kan vi uttrycka det som vi inte kan eller vågar säga. Vi får uttrycka våra känslor och det kan vara ett sätt för att uttrycka vår tro.

Sedan hösten 2020 har vi en anställd musikledare hos oss som arbetar med frågorna kring sången och musiken i vår församling.

Vi vill utveckla sången och musikens utrymme i vår verksamhet.

Maja Hillered har sedan hon börjat arbeta i församlingen satt igång olika musikaliska processer och projekt i församlingen. Ett exempel är en konsertserie – En liten stund med.. – som är till för att lyfta fram sångare och musiker i församlingen. Den kan du hitta på YouTube.

Vi har även påbörjat en satsning att få in mer sång i vår gudstjänster som kan sjungas på fler språk. Framför allt svenska och arabiska som är de två språken som är störst i vår församling.

Hösten 2022 planeras det fler musikaliska sammankomster i kyrkan så håll ögonen öppna.