Sociala Missionens öppna brev – REGERINGEN! Hur mycket får ett samhälle pressa en människa innan hon brister?