Uppstart av deltagande i Gudstjänsten

Vi planerar att sakta men säkert återgå till deltagande i gudstjänsten igen. Från och med den 7 juni kommer man kunna vara med på gudstjänsten i kyrkans lokaler. Vi kommer även fortsätta att sända gudstjänsterna Live via Facebook.