Vi söker nya medarbetare

Equmeniakyrkan i Södertälje är en ny församling som bildades 1 januari 2021 genom en sammanslagning av Södertälje Baptistförsamling och Södertälje Missionsförsamling och som har drygt 400 medlemmar. Församlingen skiljer sig från många andra församlingar främst genom de olika bakgrunder som medlemmarna har där erfarenheter från Mellanöstern, Kongo, Latinamerika och Sverige blandas. Församlingen kan beskrivas som en mångfaldsförsamling. Arbetet framåt bygger på att skapa samhörighet mellan de olika nationaliteter och kyrkotraditioner som finns inom församlingen likaväl som med det omgivande samhället. I en övertygelse att dessa olikheter berikar och utvecklar gemenskapen bygger nu den nya församlingen upp sitt arbete i vetskap om att alla är vi ett i Kristus.

För att leda detta arbete har församlingen startat arbetet med att rekrytera två nya medarbetare:

Församlingsföreståndare 100 % fr o m augusti 2022 eller tidigare

Pastor med inriktning mot barn och ungdom (alt. Ungdomsledare) 100 % fr o m augusti 2022 eller tidigare.

Är Du intresserad av att vara en del av detta arbete och vill veta mer kontakta då församlingens processtödjare Bertil Karlhager, tel. 070 278 96 66 eller bertil.karlhager@gmail.com.

Ansökan ska vara Equmeniakyrkan i Södertälje tillhanda senast den 31 oktober på adress Karlslundsgatan 2, 151 35 Södertälje eller exp@equmeniakyrkantelge.se .