Händer i veckan

OBS! Med anledning av COVID-19 ser verksamheten något annorlunda ut. Läs detta inlägg eller kontakta någon på kontoret för mer information! 

Bön varje vecka

10.00 varje vardag ber vi i kyrkan. Vill du att vi ber för dig, lägg en lapp i bönelådan i entrén!

Måndag
19.30 Missionskyrkokören

Tisdag

10.30-13.00 SFI för nybörjare

14.00-16.00 Språkcafé—alla är välkomna! (påsklov v 15 & 16)

16.00-18.15 SFI för nybörjare

Onsdag

09.30-12.00 SFI/Svenska för studievana

14.00-16.00 Samhällskunskap

Torsdag

09.30-12.00 SFI/Svenska för studievana

10.30-13.00 SFI/Svenska för nybörjare

18.00-18.45 Barnkören 5-10 år

18.00-19.00 Bibelsamtal

Fredag

16.55 Konfirmationsläsning

18.30 Gudstjänst på arabiska + barnsamling och tonår

Söndag

10.15 Bön i kapellet

11.00 Gudstjänst med söndagsskola

Två gånger innan varje gudstjänst där de skall medverka, möts Kompskolan och övar. För barn 12 år och uppåt