Barn och unga

”Där ljuset växer”

Välkommen!

Södertälje Missionsförsamling brinner för barn och ungdomar och vi har många olika barn- och ungdomsgrupper. Vi vill vara en plats där barn och unga får chans att växa i tro och i livet, som individ och medmänniska.

Om du har några frågor får du gärna höra av dig till någon av våra ledare.

Vi planerar att starta upp verksamheten ordentligt till hösten. Preliminär start är under veckorna 35-36.

Barn- och ungdomsgrupper

Equmenia är Equmeniakyrkans barn- och ungdomsarbete. Equmenia har sin grund i den kristna tron och erbjuder barn och unga att upptäcka mer av vem Jesus är. Vi vill även lägga en grund för att tron på Jesus leder till handlingar som blir till välsignelse för andra. Det är därför som Equmenia finns till.

Equmenia består av cirka 400 lokala föreningar med 19 300 medlemmar över hela Sverige och varje vecka träffas ledare, barn och ungdomar i en mängd olika aktiviteter som innebandyträningar, scoutkvällar och bönegrupper. Genom aktiviteterna kan Equmenia bli en plats där deltagarna blir sedda och får möjlighet att växa i gemenskap med varandra och Jesus.