Förskola

Kvarnbergets förskola…

… drivs av Södertälje Missionsförsamling genom ett särskilt utskott för verksamheten. Vi har ca 27 barn som, under en stor del av dagen, är uppdelade i tre grupper. Vi följer skolverkets rekommendationer om barngruppens storlek, och vi har god personaltäthet. Hos oss stannar både personal och barn, med sina familjer, länge, och vi har ett gott resultat i föräldraenkäterna. 

 När du placerar ditt barn hos oss gäller samma regler och avgifter som hos en kommunal förskola, men du måste ställa ditt barn i Kvarnbergets förskolas egen kö. Kontakta förskolechef (längre ner på sidan) för information om hur du ställer ditt barn i kö. Vi tillämpar syskonförtur. Efter att syskon till barn som redan går på förskolan, placerats, får de barn som stått längst i kö, erbjudande om plats. 

 Vi planerar verksamheten utifrån förskolans läroplan, och vi arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet på samma sätt som kommunala förskolor gör. 

Vi lägger stor vikt vid värdegrundsarbetet – varje höst jobbar vi med barnen och ”kompissolen” som handlar om hur man ska bete sig mot varandra för att alla ska må bra, kunna visa respekt och ta hänsyn till varandra.

 Aktiviteter som stimulerar språkutvecklingen har stor plats hos oss genom bl a sagoläsning, sånger, rim och ramsor, samtal och diskussioner med barnen. 

 Vi har tre olika grupprum inomhus, där materialet är anpassat efter barnens åldrar, mognad och intressen i gruppen. Vi har även ett extra stort lekrum, samt ett stort rum med familjehörna och bygghörna. Utomhus har vi två gårdar, en anpassad för de lite yngre barnen och en för de äldre. Vi går till skogen och olika lekparker med de två äldsta åldersgrupperna. 

Vi har en väl avvägd planering både för aktivitet och vila under dagen. Alla barn oavsett ålder har en lugn vilostund efter lunchen. 

 Maten lagas på förskolan, mycket av maten lagas från grunden. Köket ligger mitt i förskolan och en härlig doft från matlagningen sprids varje dag innan lunchtid genom förskolan.

 Vår vision är att varje barn hos oss ska få bästa möjliga stimulans att utvecklas efter sin egen förmåga, och efter sina egna förutsättningar. Varje barn som kommer till oss är unikt. När barnet slutar hos oss vill vi att barnet ska ha fått uppleva uppskattning just för den barnet är och vi hoppas att vi har varit med och lagt grunden till en god självkänsla och till det livslånga lärandet. 

Kontaktuppgifter:
Rektor: Yvonne Törnros Olsson (klicka på namnet för att skicka e-post)
Besöksadress: Dalgatan 37
Postadress: Karlslundsgatan 2, 151 35 Södertälje
Telefon/Fax: 550 326 86/550 378 00           Mobil tfn: 0708 129787