Om oss

Välkommen till Missionskyrkan i Södertälje

en mötesplats för alla

”en av de viktigaste investeringarna man kan göra
i sitt liv är att finna en stadig grund att stå på”

Många av våra besökare kommer hit av nyfikenhet och intresse för att lära sig mer om tro och livsåskådning. Man måste inte vara övertygad kristen för att vara välkommen hit. Hit får alla komma.

Den kristna tron är grunden för allt vi gör i Missionskyrkan. Den tron tar sig många uttryck. Vi har Gudstjänster, samtals-grupper, söndagsskola, konfirmation, körer, musikverksamhet, förskoleverksamhet, barn- och ungdomsaktiviteter och mycket mer.
Vi hoppas att du ska finna något som intresserar dig och vi önskar dig varmt välkommen hit!

” Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och var fylld av nåd och sanning.”

(Joh 1:14