Saturday Morning Live är en ungdomsaktivitet vi har en lördag i månaden. Vi äter brunch tillsammans först och sen har vi någon form av aktivitet.Ibland bakar vi tårtor, tävlar, eller pysslar och ibland har vi bibelstudier eller djupare samtal om tro, Bibeln och livet.Vi lär känna varandra och vår tro tillsammans. 

Vi har haft besök av olika personligheter som bland annat har pratat om hur det är att jobba som fängelsepastor, vara med om ett underverk, relationer/äktenskap. Vi har spelat spel och tittat på film.

Tid: 13-15

Hoppas vi ses!