Ungdomskören Kol. 3:16

Ungdomskören Kol. 3:16

Ungdomskören Kol. 3:16 är en del av Equmenia Ungdom Missionskyrkan i Södertälje. Kören har funnits i cirka 8 år men namnet kom till för 3 år sedan. Namnet kommer av bibelordet i Kolosserbrevet (Kol. 3:16):

”Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan.”

Övning med ungdomskören sker torsdagar klockan 19.00-20.00.

Körens ledare: Alice Hillered och Maja Hillered