Vittnesbörd

Rima Haro,

Hur kom du till tro?

Jag är uppvuxen i ett kristet hem och mina föräldrar tog alltid med mig till kyrkan och talade alltid om Gud och Jesus. Så den kristna tron har alltid varit en naturlig del i mitt liv och jag fick tidigt lära mig vikten av att samtala med Gud, dvs bönen. Men det finns två speciella tillfällen i min barndom då jag hörde Gud tala till mig. Ena gången var då jag var tio år gammal och familjen befann sig i en svår situation och andra gången var som 14-åring under konfirmationslägret.

Vad betyder tron för dig i ditt liv?

Tron, vid sidan av mina föräldrar, är det vackraste jag har i mitt liv. Min tro är en del av mig och det som får mig att hela tiden sträva efter att bli en mer kärleksfull och förlåtande människa. Vid sidan av detta är tron en fantastisk upplevelse av hopp, förtröstan och en villkorslös kärlek.

Vad tycker du är mest berikande med att ha en kristen tro?

Att aldrig känna sig ensam. Att ha Gud som fader, Jesus som broder och den heliga anden som vägledare är fantastiskt. Att lära sig att ifrågasätta mig själv och mina handlingar utifrån Guds vilja men att samtidigt veta att jag är älskad trots mina brister.

Vad kan vara svårt som kristen?

Att förstå varför vissa onda saker händer eller varför vissa får lida så mycket trots Guds godhet och allsmäktighet. Att välja den smalare vägen när den bredare kan kännas så mycket lättare. Att vara nöjd med det som Gud ger och förstå varför man inte kan få allt man ber om.

Vilka utmaningar och möjligheter tror du är viktigast för oss som kristna idag?

Att min tro ständigt ifrågasätts av de många sekulära i vårt samhälle. Det är inte lätt att vara kristen i Sverige då jag tycker att kristnofobin är påtaglig och utbredd. Nästan varje gång jag nämner för en icke troende person att jag är kristen så blir det en diskussion där jag måste försvara hur jag som intelligent och civiliserad människa ändå kan välja att vara kristen. Den rejäla utmaningen ligger då i att inte bli arg och döma kritikerna för hårt, utan att istället försöka förklara vilken underbar upplevelse de själva egentligen går miste om när de vägrat att släppa in Gud i sina liv. Men det är inte alltid lätt att bemöta de, som kritiserar något så viktigt i mitt liv som min tro, med tolerans och förlåtelse istället för att sätta dem på plats. Samtidigt så måste vi som kristna våga tala om vår tro och sträva efter att föra fler människor närmare Gud. Vi har en skyldighet att dela med oss av denna gåva.

Vilket Bibelord har betytt mest för dig?

”Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet.”

Jag läser det väldigt ofta och det ger mig verkligen frid och får mig att minnas att det Gud ger mig kan aldrig en

(Joh 14:27).