Publicerat 

Onsdagsträffen

Onsdagsträffen

RPG i Uddevalla

ONSDAGSTRÄFFEN våren 2018

Varannan onsdag klockan 14 i Södertullskyrkan 

(Södertullsgatan 18 Udddevalla)

 
24 jan Hon ville fara ut till Jerusalem

Pastor Karin Sigfeldt

7 feb Luther – en reformators liv; med citat som kan väcka anstöt

Kyrkoherde Yngve Svensson

21 feb Årsmöte

Britt och en gitarr
Britt Runesson spelar och sjunger

7 mars Som jag minns det

Veteranpastor Staffan Engblom berättar

21 mars Erfarenheter från häktet

Häktespräst Pär Arkbro

4 april Kvinnor på jorden

Författaren Inger Dejke berättar om strävan och hopp

18 april När minnet sviker; den försmädliga glömskan

Ewa Styrud, läkare och minnesforskare

2 maj Vad gör man då istället?

Margareta Berndtsson med tillbakablickar

16 maj VÅRRESA

Mer info kommer senare 

 

Vid varje onsdagsträff serverar vi kaffe med dopp för 25:-
_____________________________________________________________________

Kallelse till årsmöte

Södertullskyrkans RPG håller sitt årsmöte 2017 02 21 kl 14.00 i
Södertullskyrkan. Handlingar finns tillgängliga fr o m 7 febr. i Södertullskyrkan
/ Styrelsen
_______________________________________________________________________

Alla är välkomna till våra samlingar både medlemmar och övriga intresserade.
Samlingarna sker i samarbete med RPG, Riksförbundet PensionärsGemenskap och
Studieförbundet Bilda. / SÖDERTULLSKYRKANS RPG
Kontaktperson: Yvonne Eriksdotter tel 0522- 82112
Välkommen till glad och god gemenskap kring kaffebordet!