Publicerat 

Aktuellt församlingsblad

FÖRSAMLINGSBLAD

 

Juni 

Fredag 1 juni
18.00 Språkkafé, Trafikskola och Språklek

Söndag 3 juni
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst med nattvard
Vårt dop
Karin Sigfeldt, Lars-Göran Berg

Tisdag 5 juni
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna

Söndag 10 juni
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst, Kallelsen till Guds rike
Margaretha Berndtsson, Kerstin Alexandersson

Tisdag 12 juni
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna

Söndag 17 juni
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst, Förlorad och återfunnen
Karin Sigfeldt, Anna Wallin

Tisdag 19 juni
10.00 Språkkurs
11.00 Andakt på Skogslyckehemmet
15.00 Läsarna

Söndag 24 juni, midsommar
11.00 Ekumenisk gudstjänst i Pingstkyrkan
Den högstes profet
Liselott J Andersson

Onsdag 27 juni
13.00 Sommaronsdag, Skärgårdsbåt

Augusti

Söndag 5 augusti
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst med nattvard
Nådens gåvor
Karin Sigfeldt, Lars-Göran Berg

Tisdag 7 augusti
15.00 Läsarna

Söndag 12 augusti
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst, Tro och liv
Karin Sigfeldt, Lauri Piensoho

Tisdag 14 augusti
11.00 Andakt på Skogslyckehemmet
15.00 Läsarna

Söndag 19 augusti
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst, Friheten i Kristus
Karin Sigfeldt, Lena Törnquist

Tisdag 21 augusti
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna

Onsdag 22 augusti
14.00 Sommaronsdag, Grillning

Söndag 26 augusti
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst, Medmänniskan
Kerstin Alexandersson, Anna Wallin

Tisdag 28 augusti
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna

Juli

Söndag 1 juli
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst med nattvard, Sänd mig
Lars-Göran Berg, Anna Wallin

Tisdag 3 juli
15.00 Läsarna

Söndag 8 juli
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst, Efterföljelse
Lauri Piensoho

Tisdag 10 juli
15.00 Läsarna

Söndag 15 juli
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst, Jesus förhärligad
Ewa Larsson

Tisdag 17 juli
11.00 Andakt på Skogslyckehemmet
15.00 Läsarna

Söndag 22 juli
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst, Andlig klarsyn
Carl-Gustaf Hallgren, Kerstin Alexandersson

Tisdag 24 juli
15.00 Läsarna

Onsdag 25 juli
14.00 Sommaronsdag, Växthuset i Ulvesund

Söndag 29 juli
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst, Goda förvaltare
Lena Törnquist

Tisdag 31 juli
kl.15.00 Läsarna

 

Maj

Onsdag 2 maj
14.00 Onsdagsträffen
”Vad gör man då i stället?”
Margareta Berndtsson med tillbakablickar
(Obs: 2 maj är sista datum för anmälan
till Onsdagsträffens resa)

Fredag 4 maj
18.00 Språkkafé, Trafikskola och Språklek

Söndag 6 maj
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst med nattvard, 
Bönen
Gittan Eriksson, Anna Wallin

Tisdag 8 maj
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna

Kristi Himmelsfärdsdag
Kyrkokonferens 10-13 maj

Söndag 13 maj
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst, Hjälparen kommer
Janne Lindvall, Lauri Piensoho

Tisdag 15 maj
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna

Onsdag 16 maj
Onsdagsträffens resa till Sundsby,
Klädesholmen och Skärhamn

 


Fredag 18 maj
18.00 Språkkafé, Trafikskola och Språklek

Pingstdagen 20 maj
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst med medlemsintag
Den heliga anden
Karin Sigfeldt, Ewa Larsson

Tisdag 22 maj
10.00 Språkkurs
11.00 Andakt på Skogslyckehemmet
15.00 Läsarna

Söndag 27 maj
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst
Gud- Fader, Son och Ande
Karin Sigfeldt, Lena Törnquist

Tisdag 29 maj
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna

Fredag 1 juni
18.00 Språkkafé, Trafikskola, Språklek

Söndag 3 juni
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst med nattvard
Vårt dop
Karin Sigfeldt

April

Påskdagen 1 april
kl.10.45 Bön i kapellet
kl.11.00 Gudstjänst med nattvard,
Kristus är uppstånden
Karin Sigfeldt, Lauri Piensoho

Tisdag 3 april
kl.10.00 Språkkurs
kl. 12.30 Bibeln på 48 sidor
kl.15.00 Läsarna

Onsdag 4 april
kl.14.00 Onsdagsträffen
Kvinnor på jorden
Inger Dejke berättar om strävan och hopp

Fredag 6 april
kl. 18.00 Språkkafé, Trafikskola och Språklek

Söndag 8 april
kl.10.45 Bön i kapellet
kl.11.00 Gudstjänst, Påskens vittnen
Lars-Göran Berg, Ewa Larsson

Tisdag 10 april
kl.10.00 Språkkurs
kl.12.30 Bibeln på 48 sidor
kl.15.00 Läsarna

Lördag 14 april
kl.9.00-14.00 Storstädning i kyrkan

Söndag 15 april
kl.10.45 Bön i kapellet
kl.11.00 Gudstjänst, Den gode herden
Karin Sigfeldt, Lena Törnquist

 


Tisdag 17 april
kl.10.00 Språkkurs
kl.12.30 Bibeln på 48 sidor
kl.15.00 Läsarna

Onsdag 18 april
kl.14.00 Onsdagsträffen
När minnet sviker; den försmädliga glömskan
Ewa Styrud, läkare o minnesforskare

Fredag 20 april
kl.18.00 Språkkafé, Trafikskola och Språklek

Söndag 22 april
kl.10.45 Bön i kapellet
kl.11.00 Kafégudstjänst, Vägen till livet
Karin Sigfeldt, Kerstin Alexandersson
sång Lill Mars
Utgångskollekt till det nationella arbetet

Tisdag 24 april
kl.10.00 Språkkurs
kl.11.00 Andakt på Skogslyckehemmet
kl.15.00 Läsarna

Torsdag 26 april
kl. 19 Församlingsmöte

Söndag 29 april
kl.10.45 Bön i kapellet
kl.11.00 Gudstjänst, Att växa i tro
Lena Törnquist, Marie Sandblom,
Vivi Otterberg
Utgångskollekt till kyrkokonferensen

Mars 

Söndag 4 mars
kl.10.45 Bön i kapellet
kl.11.00 Gudstjänst med nattvard
Kampen mot ondskan
Karin Sigfeldt

Tisdag 6 mars
kl.10.00 Språkkurs
kl.12.30-14.30 Bibeln på 48 sidor
Bibelkurs på lätt svenska
kl.15.00 Läsarna

Onsdag 7 mars
kl.14.00 Onsdagsträffen
Som jag minns det
Veteranpastor Staffan Engblom

Fredag 9 mars
kl. 18.00 Språkkafé, Trafikskola och Språklek

Söndag 11 mars
kl.10.45 Bön i kapellet
kl.11.00 Gudstjänst, Livets bröd
Karin Sigfeldt, Anna Wallin,
sång Hasse Ekstedt,
utgångskollekt till THS

Måndag 12 mars
kl.18.00 Ordboken, samtal om bibeln och det kristna livet

Tisdag 13 mars
kl.10.00 Språkkurs
kl.12.30-14.30 Bibeln på 48 sidor
Bibelkurs på lätt svenska
kl.15.00 Läsarna

Söndag 18 mars
kl.10.45 Bön i kapellet
kl.11.00 Gudstjänst, Guds mäktiga verk
Carl-Gustaf Hallgren, Lauri Piensoho
Carina Larsson sång

 

Tisdag 20 mars
kl.10.00 Språkkurs
kl.12.30-14.30 Bibeln på 48 sidor
Bibelkurs på lätt svenska
kl.15.00 Läsarna

Onsdag 21 mars
kl.14.00 Onsdagsträffen
Erfarenheter från häktet
Häktespastor Pär Arkbro

Fredag 23 mars
kl.18.00 Språkkafé, Trafikskola och Språklek

Söndag 25 mars
kl.10.45 Bön i kapellet
kl.11.00 Gudstjänst, Vägen till korset
Karin Sigfeldt, Lars-Göran Berg
sång: Annika Mars o Karin Henningsson

Måndag 26 mars
kl.18.00 Ordboken, samtal om bibeln och det kristna livet

Tisdag 27 mars
kl.10.00 Språkkurs
kl.11.00 Andakt på Skogslyckehemmet
kl.12.30-14.30 Bibeln på 48 sidor
Bibelkurs på lätt svenska
kl.15.00 Läsarna

Långfredag 30 mars
kl.10.45 Bön i kapellet
kl.11.00 Gudstjänst, Korset
Karin Sigfeldt, Kerstin Alexandersson

Påskdagen 1 april
kl.10.45 Bön i kapellet
kl.11.00 Gudstjänst med nattvard,
Kristus är uppstånden
Karin Sigfeldt, Lauri Piensoho