Publicerat 

Aktuellt församlingsblad

FÖRSAMLINGSBLAD

 

April

Påskdagen 1 april
kl.10.45 Bön i kapellet
kl.11.00 Gudstjänst med nattvard,
Kristus är uppstånden
Karin Sigfeldt, Lauri Piensoho

Tisdag 3 april
kl.10.00 Språkkurs
kl. 12.30 Bibeln på 48 sidor
kl.15.00 Läsarna

Onsdag 4 april
kl.14.00 Onsdagsträffen
Kvinnor på jorden
Inger Dejke berättar om strävan och hopp

Fredag 6 april
kl. 18.00 Språkkafé, Trafikskola och Språklek

Söndag 8 april
kl.10.45 Bön i kapellet
kl.11.00 Gudstjänst, Påskens vittnen
Lars-Göran Berg, Ewa Larsson

Tisdag 10 april
kl.10.00 Språkkurs
kl.12.30 Bibeln på 48 sidor
kl.15.00 Läsarna

Lördag 14 april
kl.9.00-14.00 Storstädning i kyrkan

Söndag 15 april
kl.10.45 Bön i kapellet
kl.11.00 Gudstjänst, Den gode herden
Karin Sigfeldt, Lena Törnquist

 


Tisdag 17 april
kl.10.00 Språkkurs
kl.12.30 Bibeln på 48 sidor
kl.15.00 Läsarna

Onsdag 18 april
kl.14.00 Onsdagsträffen
När minnet sviker; den försmädliga glömskan
Ewa Styrud, läkare o minnesforskare

Fredag 20 april
kl.18.00 Språkkafé, Trafikskola och Språklek

Söndag 22 april
kl.10.45 Bön i kapellet
kl.11.00 Kafégudstjänst, Vägen till livet
Karin Sigfeldt, Kerstin Alexandersson
sång Lill Mars
Utgångskollekt till det nationella arbetet

Tisdag 24 april
kl.10.00 Språkkurs
kl.11.00 Andakt på Skogslyckehemmet
kl.15.00 Läsarna

Torsdag 26 april
kl. 19 Församlingsmöte

Söndag 29 april
kl.10.45 Bön i kapellet
kl.11.00 Gudstjänst, Att växa i tro
Lena Törnquist, Marie Sandblom,
Vivi Otterberg
Utgångskollekt till kyrkokonferensen

Mars 

Söndag 4 mars
kl.10.45 Bön i kapellet
kl.11.00 Gudstjänst med nattvard
Kampen mot ondskan
Karin Sigfeldt

Tisdag 6 mars
kl.10.00 Språkkurs
kl.12.30-14.30 Bibeln på 48 sidor
Bibelkurs på lätt svenska
kl.15.00 Läsarna

Onsdag 7 mars
kl.14.00 Onsdagsträffen
Som jag minns det
Veteranpastor Staffan Engblom

Fredag 9 mars
kl. 18.00 Språkkafé, Trafikskola och Språklek

Söndag 11 mars
kl.10.45 Bön i kapellet
kl.11.00 Gudstjänst, Livets bröd
Karin Sigfeldt, Anna Wallin,
sång Hasse Ekstedt,
utgångskollekt till THS

Måndag 12 mars
kl.18.00 Ordboken, samtal om bibeln och det kristna livet

Tisdag 13 mars
kl.10.00 Språkkurs
kl.12.30-14.30 Bibeln på 48 sidor
Bibelkurs på lätt svenska
kl.15.00 Läsarna

Söndag 18 mars
kl.10.45 Bön i kapellet
kl.11.00 Gudstjänst, Guds mäktiga verk
Carl-Gustaf Hallgren, Lauri Piensoho
Carina Larsson sång

 

Tisdag 20 mars
kl.10.00 Språkkurs
kl.12.30-14.30 Bibeln på 48 sidor
Bibelkurs på lätt svenska
kl.15.00 Läsarna

Onsdag 21 mars
kl.14.00 Onsdagsträffen
Erfarenheter från häktet
Häktespastor Pär Arkbro

Fredag 23 mars
kl.18.00 Språkkafé, Trafikskola och Språklek

Söndag 25 mars
kl.10.45 Bön i kapellet
kl.11.00 Gudstjänst, Vägen till korset
Karin Sigfeldt, Lars-Göran Berg
sång: Annika Mars o Karin Henningsson

Måndag 26 mars
kl.18.00 Ordboken, samtal om bibeln och det kristna livet

Tisdag 27 mars
kl.10.00 Språkkurs
kl.11.00 Andakt på Skogslyckehemmet
kl.12.30-14.30 Bibeln på 48 sidor
Bibelkurs på lätt svenska
kl.15.00 Läsarna

Långfredag 30 mars
kl.10.45 Bön i kapellet
kl.11.00 Gudstjänst, Korset
Karin Sigfeldt, Kerstin Alexandersson

Påskdagen 1 april
kl.10.45 Bön i kapellet
kl.11.00 Gudstjänst med nattvard,
Kristus är uppstånden
Karin Sigfeldt, Lauri Piensoho

Februari

Söndag 4 februari
kl.10.45 Bön i kapellet
kl.11.00 Gudstjänst med nattvard
Uppenbarelsens ljus
Karin Sigfeldt, Lars-Göran Berg
sång Anna Wallin

Tisdag 6 februari
kl.10.00 Språkkurs
kl.14.00 Mässa i Saron
kl.15.00 Bibelläsning

Onsdag 7 februari
kl.14.00 Onsdagsträffen
Luther en reformators liv
Yngwe Svensson

Fredag 9 februari
kl. 18.00 Språkkafé, Trafikskola och Språklek

Söndag 11 februari
kl.10.45 Bön i kapellet
kl.11.00 Gudstjänst, Kärlekens väg
Lena Törnquist

Måndag 12 februari
kl.18.00 Ordboken, samtal om bibeln
och det kristna livet

Tisdag 13 februari
kl.10.00 Språkkurs
kl.12.30-14.30 Bibeln på 48 sidor
Bibelkurs på lätt svenska
kl.15.00 Bibelläsning

Lördag 17 februari
kl.10-14 Böndag

Söndag 18 februari
kl.10.45 Bön i kapellet
kl.11.00 Kafégudstjänst
Prövningens stund
Karin Sigfeldt, Anna Wallin

 


Tisdag 20 februari
kl.10.00 Språkkurs
kl.15.00 Bibelläsning

Onsdag 21 februari
kl.14.00 Onsdagsträffen
Årsmöte och Britt o en gitarr

Fredag 23 februari
kl.18.00 Språkkafé, Trafikskola och Språklek


Lördag 24 februari
kl.15.00 Årsmöte


Söndag 25 februari

kl.10.45 Bön i kapellet
kl.11.00 Gudstjänst, årshögtid
Den kämpande tron
Karin Sigfeldt, Ewa Larsson

Måndag 26 februari
kl.18.00 Ordboken, samtal om bibeln
och det kristna livet

Tisdag 27 februari
kl.10.00 Språkkurs
kl.11.00 Andakt på Skogslyckehemmet
kl.12.30-14.30 Bibeln på 48 sidor
Bibelkurs på lätt svenska
kl.15.00 Bibelläsning

Onsdag 28 februari
kl.18.00 Alpha på lätt svenska

Söndag 4 mars
kl.10.45 Bön i kapellet
kl.11.00 Gudstjänst med nattvard
Kampen mot ondskan
Karin Sigfeldt

Januari

Tisdag 2 januari
kl.10.00 Andakt på Skogslyckan

Söndag 7 januari
kl.10.30 Bön i kapellet
kl.11.00 Gudstjänst med nattvard,
Jesu dop
Karin Sigfeldt, Lena Törnquist

Tisdag 9 januari
kl.10.00 Språkkurs
kl.15.00 Bibelläsning, Lauri Piensoho

Söndag 14 januari
kl.10.30 Bön i kapellet
kl.11.00 Gudstjänst, Livets källa
Per Duregård, Ewa Larsson
sång Sofia Grönlund

Tisdag 16 januari
kl.10.00 Språkkurs
kl.15.00 Bibelläsning, Karin Sigfeldt

Fredag 19 januari
kl.18.00 Bön i Saronhuset

Söndag 21 januari
kl.10.30 Bön i kapellet
kl.11.00 Gudstjänst, Jesus skapar tro
Dan Blessed, Anna Wallin

Tisdag 23 januari
kl.10.00 Språkkurs
kl.15.00 Bibelläsning Karin Sigfeldt

Onsdag 24 januari
kl.14.00 Onsdagsträffen
kl.18.00 Alpha på lätt svenska

Fredag 26 januari
kl. 18.00 Språkkafé med konversationsträning.
Trafikskola, Språklek

Söndag 28 januari
kl.11.00 Gudstjänst, Nåd och tjänst
Karin Sigfeldt, Lauri Piensoho

Tisdag 30 januari
kl.10.00 Språkkurs
kl.15.00 Bibelläsning

December

Fredag 1 december
kl. 18.00 Konversationstränig, trafikskola och språklek

Söndag 3 december
kl.10.30 Bön i kapellet
kl.11.00 Adventsgudstjänst, Ett nådens år
Karin Sigfeldt, Anna Wallin och körgrupp

Tisdag 5 december
kl.10.00 Språkkurs
kl.10.00 Andakt på Skogslyckan

Lördag 9 december
kl.10.00-12.30 Julförsäljning

Söndag 10 december
kl.10.30 Bön i kapellet
kl.11.00 Gudstjänst med nattvard, Guds rike är nära
Karin Sigfeldt, Kerstin Alexandersson

Tisdag 12 december
kl.10.00 Språkkurs

Onsdag 13 december
kl.14.00 Onsdagsträffen
Adventstid med Ingemar Thorell och Sofia Taco Jakobsson

Fredag 15 december
kl. 18.00 Konversationsträning, trafikskola och språklek

Söndag 17 december
kl. 10.30 Bön i kapellet
kl. 11.00 Gudstjänst, Bana väg för Herren
Dan Brännström, Lars-Göran Berg

 

 

Söndag 24 december, julafton
kl.10.30 Bön i kapellet
kl.11.00 Gudstjänst, Herrens moder
Karin Sigfeldt (Kollekt till Saronhuset)

Måndag 25 december, juldagen
kl.10.30 Bön i kapellet
kl.11.00 Gudstjänst, Jesu födelse
Karin Sigfeldt, Lauri Piensoho

Söndag 31 december, nyårsafton
kl. 16.00 Nyårsbön med samkväm
Karin Sigfeldt Förtäring, kostnad 80kr
anmälan till Karin 070-7906639

Måndag 1 januari, nyårsdagen
Kl. 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka
Tema: I Jesu namn

Tisdag 2 januari
kl.10.00 Andakt på Skogslyckan

Söndag 7 januari
kl.10.30 Bön i kapellet
kl.11.00 Gudstjänst med nattvard, Jesu dop
Karin Sigfeldt, Lena Törnquist

November

Onsdag 1 november
kl. 14.00 Onsdagsträffen

Fredag 3 november
kl.18.00 Konversationsträning och Trafikskola

Söndag 5 november
kl.10.30 Bön i kapellet
kl.11.00 Gudstjänst med nattvard, Vårt evighetshopp
Karin Sigfeldt, Lauri Piensoho

Måndag 6 november
kl.10-12 Brevet till Rom Bibelsamtal
kl.18.30-20-30 Bibelsamtal

Tisdag 7 november
kl.10.00 Språkkurs
kl.10.00 Andakt på Skogslyckan

Söndag 12 november
kl.10.30 Bön i kapellet

kl.11.00 Gudstjänst, Frälsningen
Karin Sigfeldt, Inger Johnsson

Måndag 13 november
kl.10-12 Brevet till Rom Bibelsamtal
kl.18.30-20.30 Bibelsamtal

Tisdag 14 november
kl.10.00 Språkkurs

Onsdag 15 november
kl. 14.00 Onsdagsträffen

 

 

Fredag 17 november
kl.18.00 Konversationsträning
och Trafikskola, Språklek

Söndag 19 november
kl.10.30 Bön i kapellet
kl.11.00 Gudstjänst, Vaksamhet o väntan
Signe Malmsten, Lars-Göran Berg

Tisdag 21 november
kl.10.00 Språkkurs

Söndag 26 november
kl.10.30 Bön i kapellet
kl.11.00 Kafégudstjänst, Kristi återkomst
Karin Sigfeldt, Ewa Larsson, sång av Lill Mars

Måndag 27 november
kl. 13.00 Rumänienbesök
Lunch, information och försäljning

Tisdag 28 november
kl.10.00 Språkkurs

Onsdag 29 november
kl.14.00 Onsdagsträffen

Fredag 1 december
kl. 18.00 Konversationsträning
och Trafikskola, Språklek

Söndag 3 december
kl.10.30 Bön i kapellet
kl.11.00 Adventsgudstjänst, Nådens år
Karin Sigfeldt, Anna Wallin

Oktober

Söndag 1 oktober
kl.10.30 Bön i kapellet
kl.11.00 Gudstjänst med nattvard
Tema: Änglarna
Karin Sigfeldt, Inger Johnsson

Måndag 2 oktober
kl.10-12 Brevet till Rom Bibelsamtal
kl.19-21 Bibelsamtal

Tisdag 3 oktober
kl.10.00 Språkkurs

Onsdag 4 oktober
kl. 14.00 Onsdagsträffen

Fredag 6 oktober
kl.18.00 Konversationsträning
Andakt

Söndag 8 oktober
kl.10.30 Bön i kapellet
kl.11.00 Gudstjänst, Tacksägelsedagen, lovsång
Margareta Berndtsson, Lena Törnquist

Måndag 9 oktober
kl. 10-12 Brevet till Rom Bibelsamtal
kl. 19-21 Bibelsamtal

Tisdag 10 oktober
kl.10.00 Språkkurs
kl.10.00 Andakt på Skogslyckan

Söndag 15 oktober
kl.10.30 Bön i kapellet
kl.11.00 Gudstjänst, Att lyssna i tro
Gunilla Olofsson, Ewa Larsson

Måndag 16 oktober
kl.10-12 Brevet till Rom Bibelsamtal
kl.19-20 Bibelsamtal

 

 

Tisdag 17 oktober
kl.10.00 Språkkurs

Onsdag 18 oktober
kl.14.00 Onsdagsträffen

Torsdag 19 oktober
kl.19.00 Församlingsmöte

Fredag 20 oktober
kl.18.00 Konversationsträning
Andakt

Söndag 22 oktober
kl.10.30 Bön i kapellet
kl.11.00 Gudstjänst, Trons kraft
Per Lagergren, Anna Wallin

Måndag 23 oktober
kl.10-12 Brevet till Rom Bibelsamtal
kl.19-21 Bibelsamtal

Tisdag 24 oktober
kl.10.00 Språkkurs

Söndag 29 oktober
kl.10.30 Bön i kapellet
kl.11.00 Gudstjänst, Att leva tillsammans
Vivi Otterberg, Lars-Göran Berg

Onsdag 30 oktober
kl.10-12 Brevet till Rom Bibelsamtal
kl.19-21 Bibelsamtal

Tisdag 31 oktober
kl.10.00 Språkkurs

September

Lördag 2 september
Kl. 10.00 – 14.00 Bönelördag

Söndag 3 september
Kl. 10.30 Bön i kapellet
Kl. 11.00 Gudstjänst med nattvard 
Tema: Friheten i Kristus
Karin Sigfeldt, Lauri Piensoho

Tisdag 5 september
Kl. 10.00 Språkkurs

Fredag 8 september
Kl. 18.00 Konversationsträning
med program för barn
Kl. 20.00 Andakt

Söndag 10 september
Kl. 10.30 Bön i kapellet
Kl. 11.00 Gudstjänst, Tema: Medmänniskan
Lars-Göran Berg, Lena Törnquist

Måndag 11 september
Kl. 10.00 Brevet till Rom, bibelsamtal
Kl. 19.00 Brevet till Rom, bibelsamtal

Tisdag 12 september
Kl. 10.00 Språkkurs

Söndag 17 september
Kl. 10.30 Bön i kapellet
Kl. 11.00 Gudstjänst, Tema: Enheten i Kristus
Gittan Ericsson, Karin Sigfeldt, sång Anna Wallin.

 

 

Måndag 18 september
Kl. 10.00 Brevet till Rom, bibelsamtal
Kl. 19.00 Brevet till Rom, bibelsamtal

Tisdag 19 september
Kl. 10.00 Språkkurs

Onsdag 20 september
Kl. 14.00 Onsdagsträffen
Mission Aviation Fellowship
Leif Larsson berättar om flyghjälp i
fattiga länder.

Fredag 22 september
Kl. 18.00 Konversationsträning
med program för barn
Kl. 20.00 Andakt

Söndag 24 september
Kl. 10.30 Bön i kapellet
Kl. 11.00 Kafégudstjänst i Södertullsgården,
Tema: Ett är nödvändigt.
Karin Sigfeldt, Kerstin Alexandersson.

Måndag 25 september
Kl. 10.00 Brevet till Rom, bibelsamtal
Kl. 19.00 Brevet till Rom, bibelsamtal

Tisdag 26 september
Kl. 10.00 Språkkurs

Onsdag 27 september
Kl. 14.00 eller 19.00 (välj tiden som passar dig)
Bibelstudium om Lukas 15:30 
med Karin Sigfeldt

Söndag 1 oktober
Kl. 10.30 Bön i kapellet
Kl. 11.00 Gudstjänst med nattvard
Tema: Änglarna
Karin Sigfeldt, Inger Johnsson