Publicerat 

Nya möjligheter att söka bidrag hos länsstyrelsen för arbete med asylsökande

 

Nu är det åter möjligt att söka mera bidrag hos Länsstyrelserna för arbete med asylsökande, tidiga insatser för asylsökande, TIA. I år, 2019 finns totalt 130 miljoner att söka för verksamhet 2019 och 2020, fördelat på respektive länsstyrelse. Vi uppmanar er församlingar att söka enskilt, tillsammans med flera församlingar eller i samverkan med andra organisationer.

Ansökningstid

Ansökningsperioden är 20 aug – 20 september, 2019. Det finns informationsmöten kring detta på varje länsstyrelse. Tänk på att datumen kan skifta i olika län. Kontakta er länsstyrelse om vad som gäller.

Ni kan också kontakta någon av Equmeniakyrkans samordnare för migration och integration.

Målgrupp

Målgruppen är män och kvinnor som är asylsökande eller som har uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboende i väntan på anvisning om kommunplacering. Bidrag kan inte beviljas för verksamhet riktad till personer med uppehållstillstånd och eget boende eller verksamhet direkt riktad till personer under 18 år.

Vad är bidragsberättigande?

Det går att söka bidrag för verksamhet eller insats som syftar till att främja målgruppen genom kunskaper i svenska, kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden och hälsa.
Skynda er att kolla upp detta!

Exempel på aktiviteter och insatser, men även annat går att ansöka om

Främja kunskaper i svenska språket
Kurser och studiecirklar i svenska. Språkcaféer och andra mötesplaster som syftar till att praktiskt öva svenska.

Främja kunskaper om svenska samhället och arbetsmarknaden
Kurser och studiecirklar med samhällsinformation om rättigheter och skyldigheter i Sverige. Om skola, sjukvård, bostadsmarknad rättsväsende med mera; Kurser och studiecirklar med information om svensk arbetsmarknad – hur man söker jobb, skriver CV etc. Bidrag får inte lämnas för Praktikverksamhet; Verksamheter som ordnar studiebesök på arbetsplaster; Föräldrastödsinsatser

Främja hälsa
Insatser som syftar till att erbjuda målgruppen Psykosocialt stöd. Tex samtalsgrupper eller liknande. Friskvårdsinsatser och friluftsaktiviteter; Kurser och studiecirklar om kost, motion, egenvård, sexuell hälsa med mera.

Mer information

På länsstyrelsernas hemsida finns Vägledning för hur man ansöker och vilka villkor som gäller. Där finns också ansökningsblanketter. För att komma till rätt sida väljer du först det län ni tillhör. När du kommit fram till rätt länsstyrelse skriver du ”TIA” i den sidan sökfönster. Då kommer du få information som är specifik för ert län.
Välj länstyrelse

Övergripande information om statsbidraget och vägledning till sökande organisationer.
Läs mer

Här finns Vägledningen för ansökan att ladda nersom pdf.
Vägledning för sökande 2019 

Varje länsstyrelse har Samordnare för TIA som ni kan vända er till.
Kontaktpersoner TIA

Ni kan också vända er till Equmeniakyrkans regionala Samordnare för migration och asyl.
Läs mer

§37a-bidrag

Länsstyreslen kan också bevilja bidrag som heter §37a och där gäller att församlingar samverkar med kommunen: §37a – flyktingguider och familjekontakter (kommuner/kommunalförbund i samverkan med idéburen sektor/civila samhället)